KE interweniuje ws. ograniczeń podróży w UE. Chce podziału na strefy w czterech kolorach i nowych zasad

KE interweniuje ws. ograniczeń podróży w UE. Chce podziału na strefy w czterech kolorach i nowych zasad

Samoloty Lufthansy
Samoloty Lufthansy / Źródło: Shutterstock / Tupungato
Komisja Europejska chce, aby państwa UE określiły wspólne kryteria i progi dla wprowadzania decyzji o ograniczeniach podróży związanych z występowaniem koronawirusa w poszczególnych krajach członkowskich. Mają być one koordynowane na szczeblu unijnym, chce też ujednolicenia "kolorystyki" – chodzi o to, by konkretne obszary z największą liczbą przypadków koronawirusa miały np. kolor czerwony.

– Proponujemy państwom członkowskim dobrze skoordynowane, przewidywalne i przejrzyste podejście do ograniczeń podróżowania tam, gdzie są one potrzebne, zawsze stawiając na pierwszym miejscu ochronę zdrowia publicznego. Musimy unikać dalszych zakłóceń i tak już niestabilnych gospodarek oraz dodatkowej niepewności dla obywateli, którzy dokonali ogromnych poświęceń. Tego się od nas oczekuje – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson przypomniała, że w marcu br. Komisja opracowała podstawy zaleceń dla państw członkowskich dotyczących kontroli na granicach wewnętrznych i zewnętrznych, których państwa członkowskie powinny przestrzegać. – Dzisiejsze działania opierają się na dotychczasowych osiągnięciach, tak abyśmy mogli w pełni korzystać ze strefy Schengen. Dlatego chcemy jasnego 'zielonego, pomarańczowego, czerwonego' systemu, a nie kalejdoskopu indywidualnych środków – podkreśliła.

Koronawirus i ograniczenia podróży. Propozycje KE

Krajowe kryteria wprowadzania ograniczeń przepływu osób są bardzo rozbieżne. Komisja proponuje, aby przy wprowadzaniu środków ograniczających każde państwo członkowskie uwzględniało następujące kryteria:

 • łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie 14 dni;
 • odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze w okresie siedmiu dni;
 • łączna liczba nowo przeprowadzonych testów na COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie 14 dni.

Państwa członkowskie mają co tydzień przekazywać te dane Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Przy założeniu, że państwo członkowskie, z którego osoba chce wyjechać ma tygodniowy wskaźnik testów wynoszący ponad 250 na 100 tys. osób, Komisja proponuje, aby państwa członkowskie nie ograniczały swobodnego przepływu osób podróżujących z innego państwa członkowskiego, w przypadku, gdy:

 • łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na danym obszarze wynosi mniej niż 50 na 100 tys. osób w okresie 14 dni, lub 
 • odsetek pozytywnych testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze nie przekracza 3 proc.

KE chce ustalenia kolorów dla regionów, w zależności od liczby zakażeń koronawirusem

Komisja proponuje, aby Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie publikowało aktualizowaną co tydzień mapę państw UE i EOG wraz ze wspólnym kodem kolorystycznym.

 • KE chce ustanowić kolor zielony dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi mniej niż 25 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.
 • Kolor pomarańczowy dla obszaru, na którym: łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków SARS-CoV-2 nie przekracza 50 w okresie 14 dni, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa wynosi między 25 a 150, przy czym odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.;
 • Kolor czerwony dla obszaru, na którym:łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków SARS-CoV-2 przekracza 50 w okresie 14 dni oraz odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. lub łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa wynosi ponad 150 na 100 tys. osób w okresie 14 dni;
 • Kolor szary: jeżeli brak jest wystarczających informacji, aby ocenić kryteria zaproponowane przez Komisję lub jeżeli liczba testów na COVID-19 przeprowadzonych na 100 tys. osób nie przekracza 250.

Czytaj też:
Zakaz lotów do Polski od 2 września. Nie wszystkich obowiązuje

KE o podróżujących ze stref ryzyka

Komisja proponuje jednolite podejście państw członkowskich w odniesieniu do podróżnych przybywających ze stref wysokiego ryzyka. Zdaniem KE, państwa członkowskie nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Przyznaje jednak, że państwa, które wprowadzają ograniczenia swobodnego przepływu w oparciu o własne procesy decyzyjne, mogą wymagać, aby:

 • osoby podróżujące z obszaru określonego kolorem czerwonym lub szarym poddały się 14-dniowej kwarantannie lub 
 • przeszły test na COVID-19 po przybyciu – preferowanym wariantem jest test na COVID-19;

Według Komisji, w uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą rozważyć zalecenie, aby osoby podróżujące z obszaru określonego kolorem pomarańczowym poddały się co najmniej testowi na COVID-19 przed wyjazdem lub po przyjeździe. Mogą też wymagać od osób przybywających z obszaru określonego kolorem czerwonym, pomarańczowym lub szarym przedkładania karty lokalizacji pasażera, zwłaszcza od osób podróżujących samolotem, zgodnie z wymogami ochrony danych.

KE o swoich propozycjach: Obywatele i przedsiębiorcy oczekują przewidywalności

Komisja uważa, że podróżni pełniący istotną funkcję lub ze specjalnymi potrzebami – np. pracownicy wykonujący zawody krytyczne, pracownicy przygraniczni i delegowani, studenci lub dziennikarze wykonujący swoje obowiązki – nie powinni być zobowiązani do poddania się kwarantannie.

Komisja proponuje, aby państwa członkowskie co tydzień przekazywały państwom członkowskim i Komisji szczegółowe informacje na temat planowanych ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się lub znoszenia ograniczeń w podróżowaniu. Zdaniem Komisji, zmiany należy zgłaszać tydzień przed ich wejściem w życie. Informacje powinny być również dostępne na platformie internetowej Re-Open EU oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

„Obywatele i przedsiębiorstwa potrzebują przewidywalności. Państwa członkowskie muszą dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować społeczne i gospodarcze skutki ograniczeń podróży. Powinno to obejmować przekazywanie społeczeństwu jasnych, wyczerpujących i terminowych informacji” -podała Komisja.

Teraz wniosek Komisji ws. zaleceń ma zostać omówiony przez Radę Europejską w celu przyjęcia go w najbliższych tygodniach.

Czytaj też:
Węgry częściowo zamykają granice. Komisja Europejska interweniuje

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także