Jakie zasady obowiązują w salonach kosmetycznych?

Jakie zasady obowiązują w salonach kosmetycznych?

wizyta w salonie
wizyta w salonie Źródło: remarkable
18 maja otwarto salony kosmetyczne. Obowiązują w nich obostrzenia, tak dla pracowników, jak i wizytujących je klientów. Jakie?

Kto pracuje w gabinecie kosmetycznym lub zarządza takim gabinetem, musi zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom. Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało stosowne wytyczne.

 • Klienci muszą być przyjmowani po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.
 • Poczekalnie są wyłączone z użytku.
 • Przy wykonywaniu usługi pracownik musi nosić maseczkę i rękawiczki.
 • W salonie trzeba usunąć testery kosmetyków, a wielorazowe akcesoria w miarę możliwości muszą być zastąpione jednorazowymi.
 • Po wizycie pracownik obowiązany jest sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

Poniżej szczegółowe wytyczne odnoszące się do gabinetów kosmetycznych, gabinetów świadczących usługi o charakterze estetycznym, gabinetów podologicznych oraz manicure, pedicure i stylizacji paznokci.

Zasady w salonach kosmetycznych. Zaleca się:

 • Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 2 m między pracownikami).
 • Odprawy zdalne (kontakt telefoniczny lub mailowy).
 • Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu między pracownikami (zalecane co najmniej 2 m).
 • Organizację stanowisk pracy: zalecana odległość 2m. W przypadku braku możliwości zapewnienia zalecanej odległości pomiędzy stanowiskami, rekomendowane zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować na stanowiskach manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.
 • Reorganizację gabinetu, uwzględniającą możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych (dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej).
 • Umieszczenie w pomieszczeniach płynów do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.
 • Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi.
 • Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.
 • Świadczenie usług w gabinecie z wyłączeniem profesjonalistów pracujących na sesjach zdjęciowych, backstageach i pokazach zawodowych.
 • Pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników.
 • Rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel musi skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia wizyty. Klient musi zostać poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

 • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Zasady w salonach kosmetycznych. Dodatkowe wytyczne dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Należy używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym: odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu); maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu; rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).
 • Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.
 • Regularnie, często i dokładnie należy myć ręce wodą z mydłem, (zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.).
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Trzeba starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) trzeba czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Trzeba unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 • Nie wolno używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. Trzeba poprosić, aby klient także ich nie używał.
 • Dotykać można wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.

Zasady w salonach kosmetycznych. Dodatkowe wytyczne dla klientów:

 • Trzeba nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 • Nie wolno używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
 • Nie wolno przychodzić na zabieg z osobą towarzyszącą.

Czytaj też:
Najpopularniejsze aplikacje do umawiania się do fryzjera i kosmetyczki
Czytaj też:
Obowiązkowe maseczki, zakaz używania telefonów, brak wizyt z ulicy. Nowe zasady dot. salonów fryzjerskich

Opracował:
Źródło: Ministerstwo Rozwoju
 1

Czytaj także