Innowacyjna koncepcja rozwoju Grupy LOTOS
Artykuł sponsorowany

Innowacyjna koncepcja rozwoju Grupy LOTOS

W debacie wzięli udział przedstawiciele  LOTOSU i świata akademickiego
W debacie wzięli udział przedstawiciele LOTOSU i świata akademickiego Źródło: LOTOS
Rozwój technologii dotyczących wodoru, logistyki kolejowej, offshore, olejów bazowych oraz przedsięwzięcia z zakresu innowacji -  to obecnie priorytety Grupy LOTOS. Tylko w tym roku gdański koncern planuje wydać na inwestycje ok. 1,4 mld zł. Obecnie realizuje około 360 projektów inwestycyjnych.

Trwa proces budowy silnego koncernu multienergetycznego, tworzonego wspólnie z PKN Orlen, Energą i PGNiG, którego częścią ma być również Grupa LOTOS. Zgodnie z przedstawioną w maju strukturą nowego podmiotu w Gdańsku zlokalizowane mają być centra kompetencyjne związane z wodorem, logistyką kolejową, usługami serwisowymi na morzu i olejami bazowymi.

– Zdajemy sobie sprawę, że aby być nowoczesną i efektywnie działającą firmą, musimy kłaść duży nacisk na inwestycje i rozwój innowacji – podkreśla Jarosław Wróbel, wiceprezes Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.

Centra kompetencyjne

Centra kompetencyjne są istotne dla koncernu zarówno w kontekście fuzji z Orlenem, jak i europejskiej transformacji energetycznej. Jak podkreślają eksperci spółki, zbliża się koniec świata tradycyjnych paliw, stąd w pełni uzasadnione jest poszukiwanie innych możliwości produkcji. Mają nimi być wodór i obsługa morskich farm wiatrowych.

Centrum kompetencji wodorowych

– Najważniejszym obszarem inwestycyjnym, z którym wiążemy ogromne nadzieje, jeżeli chodzi o Grupę LOTOS, jest obszar wodorowy. Jeszcze dwa lata temu traktowano wodór jako fanaberię czy mrzonkę. Jednak obecnie, po komunikacie Komisji Europejskiej, która zakłada, że w 2035 roku 100 proc. sprzedawanych samochodów będzie zeroemisyjnych, wodór staje się rzeczywistością. Przypominam przy tym, że w naszej strategii do 2025 roku właśnie wodór zajmuje bardzo ważne miejsce, a nasze plany realizujemy przez dwa potężne projekty – tłumaczy Jarosław Wróbel.

W ramach centrum kompetencji wodorowych, realizowane są dwa projekty: Green H2 i Pure H2.

Grupa LOTOS chce wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości.

W ramach projektu Green H2 spółka chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Z kolei projekt Pure H2 to instalacja oczyszczania wodoru oraz infrastruktura do dystrybucji i tankowania tego paliwa.

Logistyka kolejowa

W obszarze logistyki kolejowej LOTOS realizuje projekt dotyczący zakupu 326 jednostek do transportu intermodalnego. Przez częściowe zastąpienie transportem kolejowym transportu drogowego ładunków intermodalnych spółka planuje ograniczyć emisję zanieczyszczeń czy poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Usługi serwisowe na morzu

LOTOS chce wykorzystać swoje kompetencje w zakresie usług serwisowych na morzu, stąd idea świadczenia usług inwestycyjnych i serwisowych dla obsługi morskich elektrowni wiatrowych (MEW). Spółka LOTOS Petrobaltic dąży do aktywnego uczestniczenia w transformacji energetycznej jako narodowy operator przy stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego.

Produkcja olejów bazowych

Czwarte centrum kompetencyjne dotyczyć ma produkcji olejów bazowych. W fazie przygotowań jest projekt Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, który w III kwartale 2021 r. ma przejść do fazy realizacji.

Zrealizowane projekty

Z powodzeniem na początku tego roku zrealizowano budowę Węzła Odzysku Wodoru. Instalacja umożliwia spalanie czystszego gazu ziemnego zamiast gazów rafineryjnych. Podniosła również efektywność przerobu ropy, dzięki czemu na rynek trafi rocznie dodatkowo około 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru.

Sukcesem firmy jest też finalizacja budowy czwartego nalewaka bramowego – dwupiętrowej budowli, której sercem jest kontenerowa sterownia, kierująca automatycznym nalewem – o wydajności 2,2 mln ton paliwa rocznie. Efektywność ta przełoży się na lepsze wyniki sprzedażowe gdańskiego koncernu w kolejnych latach.

LOTOS modernizuje również terminal paliw w Piotrkowie Trybunalskim. Powstaną tu instalacje do przeładunku i magazynowania LPG, dozowania dodatków uszlachetniających do benzyn i olejów napędowych oraz biokomponentów do olejów napędowych.

Po rozbudowie terminal będzie oferował pełen asortyment produktów, niemal czterokrotnie, do 11 100 m sześc., zwielokrotni pojemność magazynową i ponaddwukrotnie zwiększy zdolność przeładunkową – do 700 000 m sześc. w ciągu roku. Z 1700 do 2500 l/min wzrośnie prędkość nalewu i, co istotne, terminal po zakończeniu inwestycji będzie pracował 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Zakończenie prac zostało zaplanowane na przełom 2022/2023 roku.

By zwiększyć efektywność pracy, wiosną 2021 r. zrealizowano pierwszą część postoju remontowego rafinerii. Druga część remontu rozpocznie się wiosną 2022 r.

LOTOS realizuje także inwestycje w segmencie wydobywczym. Jedną z nich jest zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 zlokalizowanego w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Prowadzone są też prace związane z uruchamianiem systemu sprężania gazu i umożliwieniem przesyłu gazu ze złoża B8 do elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie.

Pierwszym z kluczowych projektów jest projekt Yme, obecnie znajdujący się w zaawansowanej fazie zagospodarowania. Zakładany termin rozpoczęcia wydobycia ropy naftowej ze złoża Yme to IV kwartał 2021 roku.


Projekty w realizacji

Grupa LOTOS wspólnie z PKN Orlen oraz Energą rozpoczęły analizy dotyczące budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku, która miałaby powstać do lipca 2026 r. Poza tym koncern przygotowuje się do budowy morskiego terminalu przeładunkowego na Martwej Wiśle, na nabrzeżu usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku.

Budowa terminala odciąży przede wszystkim bocznicę kolejową na terenie rafinerii oraz doprowadzi do uniezależnienia się od innych portów przeładunkowych. Finalnej decyzji należy spodziewać się pod koniec tego roku.

Jeśli chodzi o segment wydobywczy, jednym z priorytetowych projektów inwestycyjnych LOTOSU w Norwegii jest Noaka, dotyczący zagospodarowania odkrytych złóż w obszarze na północ
od Heimdal.

Trwają prace nad wypracowaniem optymalnej koncepcji zagospodarowania złóż.

W ramach segmentu detalicznego LOTOS realizuje program systematycznego rozwoju sieci stacji paliw. Celem jest wzrost liczby stacji własnych i wzmocnienie pozycji rynkowej stacji LOTOS na głównych drogach ekspresowych i autostradach w kraju. W latach 2021-2023 do sieci własnej koncernu ma zostać włączonych łącznie 15 obiektów.

Rozwój innowacyjnych technologii

W sferze innowacyjności gdański koncern stawia na nowoczesne technologie rafineryjne i produkty ropopochodne, rozwój portfela nowych produktów i usług oraz digitalizację i wzrost efektywności organizacyjnej.

– Myśląc o digitalizacji, stoi przed nami wyzwanie, w jaki sposób sztuczną inteligencję „zaprząc” w procesy gospodarcze i wspomaganie zarządzania. Bowiem to, że sztuczna inteligencja w niedalekiej przyszłości przebuduje nam model prowadzenia biznesu, jest więcej niż pewne. Postrzegamy świat w perspektywie dekady, nawet dwóch dekad. Zmienia się on w świat autonomicznych rozwiązań w sferze fabryk „pod klucz”, które będą żyły we własnym wirtualnym świecie, a z punktu widzenia globalnego biznesu będziemy się bardziej zastanawiali, jak wykreować potrzeby klienta i zbudować inżynierię finansową, która te potrzeby zaspokoi – dodaje Jarosław Wróbel, wiceprezes Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.

Czytaj też:
Rafineria nad morzem drogą do bezpieczeństwa energetycznego
Czytaj też:
Bezpieczeństwo energetyczne w czasach kryzysu. Tak to się robi w LOTOSIE

Artykuł został opublikowany w 29/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.