Jednak nie 1500 złotych. Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym

Jednak nie 1500 złotych. Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym

Budynek Sejmu
Budynek Sejmu Źródło:Flickr / Sejm
Poprawki Senatu zakładające m.in. podwyższenie dodatku solidarnościowego i zasiłku dla bezrobotnych do 1500 złotych zostały odrzucone przez Sejm. Ustawa o dodatku solidarnościowym trafi teraz do podpisu prezydenta.

W piątkowym głosowaniu Sejm rozpatrywał dziewięć poprawek Senatu do prezydenckiej ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym wcelu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Izba wyższa proponowała zmiany w ustawie, m.in. podniesienie dodatku solidarnościowego i zasiłku dla bezrobotnych o 100 złotych, do 1500 złotych. Sejm nie zgodził się jednak na takie rozwiązanie.

Posłowie przyjęli z kolei poprawki precyzujące dotyczące m.in. cudzoziemców. Obcokrajowiec korzystający z zasiłku dla bezrobotnych będzie otrzymywał dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem.

Dla kogo świadczenie?

Ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni, oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa po tym dniu uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Ustawa, w wersji przyjętej przez zakłada przyznanie dodatku w wysokości 1,4 tys. zł miesięcznie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

W jaki sposób składać wniosek?

Wnioski o przyznanie dodatku mają być składane w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłata dodatku ma następować w ciągu maksymalnie 7 dni, od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski.

Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń wyrejestrowania z ubezpieczeń, a także rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne mają być opłacane z budżetu państwa. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego, osoba pobierająca dodatek i jej rodzina ma być także objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatek solidarnościowy oraz koszty obsługi dodatku (1% kwoty przeznaczonej na wypłatę) mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj też:
Sondaż. Ilu Polaków straciło pracę z powodu koronawirusa?

Źródło: WPROST.pl