Szykuje się kolejny rekord. Rynek inwestycyjny w Europie ma się świetnie. Korzysta na tym Polska

Szykuje się kolejny rekord. Rynek inwestycyjny w Europie ma się świetnie. Korzysta na tym Polska

Centrum dystrybucyjne Lidla
Centrum dystrybucyjne Lidla Źródło: Budimex
Według ekspertów międzynarodowej firmy doradczej Savills, do końca bieżącego roku wolumen transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych może wzrosnąć do 230 mld euro. Będzie to szósty rok z rzędu, gdy poziom transakcji przekroczy 200 mld euro.

Jak oceniają eksperci międzynarodowej firmy doradczej Savills, jeśli potwierdzą się prognozy na rok 2019, będziemy mieli do czynienia z bezprecedensowym wynikiem w historii europejskiego rynku inwestycyjnego. Szósty rok z rzędu zostanie bowiem przekroczona granica 200 mld euro.

– W 2019 roku Niemcy, Wielka Brytania i Francja nadal będą przyciągały lwią część kapitału inwestycyjnego, ale Polska (+46 proc. wzrost wolumenu rok do roku odnotowany w 2018 r.), Dania (+38 proc.), Finlandia (+32 proc.) i Portugalia (+27 proc.) mogą odnotować znaczący wzrost wolumenów transakcji inwestycyjnych powyżej średniej pięcioletniej dla poszczególnych rynków. – czytamy w komunikacie Savills.

Inwestorzy z USA na czele

Najbardziej aktywni byli inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych i Azji. Amerykanie odpowiadali za niemal połowę transakcji przeprowadzonych przez inwestorów spoza Europy. Na kolejnych miejscach znalazły się Singapur i Korea Południowa.

– Znaczny udział w obrotach na europejskim rynku nieruchomości mieli ponownie inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, na których w 2018 roku przypadło 48 proc. wolumenu transakcji z udziałem kapitału spoza Europy (27,4 mld euro), a ich największym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości we Francji oraz w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jednocześnie wartość inwestycji kapitału singapurskiego w Europie wzrosła niemal dwukrotnie z 2,9 mld euro w 2017 roku do ponad 5,6 mld euro w 2018. Z 10-procentowym udziałem w łącznym wolumenie zagranicznych transakcji inwestycyjnych inwestorzy z Singapuru stanowili drugą pod względem wielkości grupę aktywnych graczy na rynku spoza Europy. Na trzecim miejscu znaleźli się inwestorzy z Korei Południowej, którzy w ubiegłym roku zainwestowali 5,4 mld euro (4,89 mld euro w 2017 roku). W kręgu ich zainteresowań pozostają nieruchomości biurowe zlokalizowane w ramach Centralnych Obszarów Biznesowych na głównych rynkach, ale ostatnio poszerzają horyzonty inwestycyjne o kraje, takie jak Belgia, Polska, Włochy, Irlandia, Dania i Hiszpania. – mówi Lydia Brissy, dyrektor, dział badań rynków europejskich w Savills.

Demografia pomoże w rozwoju biznesu

Najbardziej popularne wśród inwestorów były obiekty logistyczno-magazynowe. Jak zakładają eksperci Savills, na popularności będą zyskiwać także nieruchomości wielorodzinne w największych miastach Starego Kontynentu.

– Oprócz obiektów logistycznych, wysoką pozycję na liście życzeń inwestorów będą zajmowały w tym roku także nieruchomości wielorodzinne w największych miastach charakteryzujących się dobrymi wskaźnikami demograficznymi. Przewidujemy, że na przykład w Holandii łączny wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze mieszkaniowym będzie zbliżony do obrotów na rynku nieruchomości biurowych. Jednocześnie prognozujemy wzrost udziału biur i mieszkań w oddawanych do użytku obiektach wielofunkcyjnych z uwagi na zainteresowanie wynajmujących dywersyfikacją źródeł przychodów. – dodaje Mike Barnes, Associate, dział badań rynków europejskich w Savills.

Europa a Polska

– Rok 2018 był rekordowy dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce – całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych przekroczył 7,2 mld euro, co świadczy o imponującym wzroście. Przewidujemy, że dobre nastroje na rynku inwestycyjnym utrzymają się również w 2019 roku. W ubiegłym roku liczba transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości magazynowych wzrosła prawie trzykrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem, a wartość obrotów wzrosła do aż 1,84 mld euro. Nieruchomości magazynowe stają się najbardziej pożądaną klasą aktywów na całym świecie, ale rozwojowi tego sektora w Polsce sprzyja wyjątkowo dobra kondycja rynku. Strategiczna lokalizacja, silna gospodarka, prognozy długofalowego wzrostu, liczne przewagi konkurencyjne związane przede wszystkim z kosztami prowadzenia działalności oraz inwestycje infrastrukturalne stwarzają bardzo dobre fundamenty umożliwiające dynamiczny i trwały wzrost rynku logistycznego. – dodaje John Palmer, dyrektor zespołu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych, Savills Polska.