Zalanie mieszkania – jak i kiedy zgłosić do ubezpieczyciela? Co warto wiedzieć?

Zalanie mieszkania – jak i kiedy zgłosić do ubezpieczyciela? Co warto wiedzieć?

Pralka
Pralka Źródło: Shutterstock / biggunsband

Zalanie mieszkania to zdecydowanie niemiłe wydarzenie – zarówno dla osoby, która jest jego sprawcą, jak i właściciela mieszkania, które ucierpiało na skutek zalania. Jak postępować w przypadku awarii? Kto ponosi winę za zalanie mieszkania sąsiada? Czy poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia? Sprawdź odpowiedzi na te i inne pytania!

Jakie mogą być przyczyny zalania mieszkania?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że zalanie mieszkanie nie koniecznie musi nastąpić wskutek zaniedbania sąsiada mieszkającego piętro wyżej.Choć zapewne to on jako pierwszy będzie musiał przyjąć frustracje spowodowane zaistniałą sytuacją. Może się zdarzyć, że to nie sąsiad poniesie konsekwencje zalania Twoich „czterech kątów”, nawet, gdy to w jego mieszkaniu nastąpiło pęknięcie rury kanalizacyjnej czy awaria sprzętu. W jaki sposób szukać więc winnego?

Kto ponosi winę za zalane mieszkanie?

Za zalanie mieszkania może odpowiadać sąsiad zamieszkujący wyższą kondygnację, spółdzielnia mieszkaniowa, deweloper czy kierownik budowy. Wszystko zależy od tego, co było przyczyną awarii.

Jeśli doszło do uszkodzenia rur wodociągowych poziomych, odpowiedzialność za pokrycie szkód związanych z zalaniem mieszkania spoczywa na właścicielu mieszkania, w którym doszło do awarii – mogła to być na przykład techniczna awaria sprzętu – pralki czy zmywarki. Jeśli zaś nastąpiło uszkodzenie rur kanalizacyjnych lub rur wodnych w pionie, winnych należy szukać gdzie indziej. Wówczas za zalanie mieszkania może odpowiadać deweloper lub majster, który nieodpowiednio zainstalował rury podczas budowy nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa, która nie dopilnowała regularnych inspekcji i przeglądów związanych z kanalizacją i odprowadzaniem wody.

Warto pamiętać, że zalanie może także nastąpić na skutek ulewy czy innych warunków atmosferycznych – w tej sytuacji wszystko zależy od tego, czy właściciel lokalu dopilnował swoich interesów, np. zamykając wszystkie okna i drzwi zewnętrzne.

Zalanie mieszkania a ubezpieczenie – kiedy nas ochroni?

Pierwszą myślą po zalaniu mieszkania i oszacowaniu strat jest zapewne kwestia tego, ile odszkodowania można otrzymać od ubezpieczyciela. Na te pytanie nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi, bowiem wszystko jest uzależnione od ubezpieczenia, które posiada właściciel mieszkania. Bardzo ważne jest to, by chronić swoją nieruchomość na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, a w tym z pewnością niezbędny będzie właśnie zakup odpowiedniej polisy.

By dowiedzieć się, jaką kwotę odszkodowania można otrzymać od towarzystwa ubezpieczeniowego, należy prześledzić swoją umowę ubezpieczenia oraz zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Ważna jest tutaj suma ubezpieczenia, elementy objęte polisą oraz wszelkie wykluczenia, które uniemożliwią otrzymanie świadczenia.

W wielu przypadkach podstawowe ubezpieczenie mieszkania chroni jedynie elementy stałe nieruchomości, do których należą mury i kondygnacje. Zalany i zniszczony sprzęt, podłogi oraz meble nie będą wówczas zaliczone do strat. Przed zakupem ubezpieczenia warto więc dokładnie zapoznać się z jego warunkami oraz zastanowić się nad tym, czy nie wykupić dodatkowej polisy, czyli rozszerzonej wersji chroniącej właśnie dodatkowe elementy mieszkania (sprzęt RTV, AGD, meble, dywany, książki, wyposażenie itp.), by mieć pewność, że wszelkie straty zostaną zrekompensowane świadczeniem pieniężnym.

Zalane mieszkanie – w jakich sytuacjach można dostać odszkodowanie, a kiedy nie?

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dokładnie określają, w jakich sytuacjach ubezpieczony może liczyć na wypłatę odszkodowania, a kiedy będzie to niemożliwe. Wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje, których towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze pod uwagę i nie bierze odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkód przez nie spowodowane.

W sytuacji, gdy zalanie mieszkania będzie spowodowane przez zaniedbanie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości czy dewelopera – to od nich należy domagać się rekompensaty pieniężnej. Gdy zalanie nastąpi z winy sąsiada, wówczas może być pomocna polisa OC sąsiada lub polisa właściciela mieszkania. Jeśli zaś powodem będą czynniki zewnętrzne, np. ulewny deszcz – wszystko zależy od zapisów w umowie ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU.

Z pewnością jednak ubezpieczony nie będzie mógł liczyć na wypłatę odszkodowania, gdy do zalania mieszkania dojdzie poprzez jego niedbalstwo. Zalicza się tutaj przede wszystkim takie zaniechania, jak: niezamknięcie okien w przypadku złych warunków atmosferycznych oraz brak odpowiedniej konserwacji lub naprawy zużytych elementów instalacji.

Odszkodowanie za zalane mieszkanie – ile wynosi?

Warto jednak pamiętać, iż w zależności od tego, na kim spoczywa wina i odpowiedzialność za zalanie mieszkania, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie z polisy właściciela mieszkania lub polisy sprawcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należne środki z:

 • ubezpieczenia sąsiada – jeśli to z jego winy nastąpiła awaria i sąsiad ma zakupioną polisę OC w życiu prywatnym, która chroni go przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim,
 • ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości, np. spółdzielni mieszkaniowej,
 • ubezpieczenia OC dewelopera lub firmy budowlanej,
 • własnego ubezpieczenia mieszkania – jeśli zakres ochrony obejmuje zalanie mieszkania powstałe na skutek danej awarii lub czynników atmosferycznych.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w zależności od zakresu obowiązywania polisy oraz w wysokości strat powstałych po zalaniu mieszkania. Jeśli będą one niewielkie, np. konieczne będzie jedynie odmalowanie sufitu czy ścian, można liczyć na kwotę rzędu kilkuset złotych. W przypadku dużych strat możliwe jest otrzymanie nawet całości sumy ubezpieczenia, czyli szkody całkowitej.

Bardzo ważne jest to, by podczas zakupu nieruchomości, nie zawyżać, ani nie zaniżać wartości ubezpieczanej nieruchomości, ponieważ na podstawie tej kwoty zostanie wyliczona kwota odszkodowania w razie poniesionych szkód.

Jak postępować w przypadku zalania mieszkania?

Jeśli zauważysz wyciek w swojej nieruchomości, przede wszystkim musisz jak najszybciej zacząć działać. Znajdź źródło usterki i postaraj się maksymalnie ograniczyć napływ wody z zewnątrz, podstawiając wiadro lub tamując wyciek w inny sposób. W kolejnym kroku powiadom sąsiada o zaistniałej sytuacji, by on także mógł natychmiastowo powstrzymać szkodę. Jeśli przyczyną nie będzie awaria sprzętu sąsiada, konieczne będzie poinformowanie spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku, by naprawili oni awarię pionu kanalizacyjnego.

Po odpowiednim zabezpieczeniu wyposażenia mieszkania należy udokumentować powstałe szkody. Można zrobić zdjęcia, nagrać film swoim smartfonem oraz spisać zeznanie w obecności sąsiada. Wszystkie te dowody mogą być kluczowe przy ocenie strat przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Konieczne jest również spisanie odpowiedniego protokołu zalania, który następnie trzeba będzie przedstawić ubezpieczycielowi. W dokumencie powinny się znaleźć następujące informacje:

 • data i godzina powstania zdarzenia,
 • dane osobowe oraz czytelny podpis właściciela mieszkania,
 • dokładny adres mieszkania, które zostało zalane,
 • szczegółowy opis uszkodzeń,
 • lista powstałych strat wraz z ich oszacowaniem,
 • przyczyna powstania zalania mieszkania,
 • dane osobowe sprawcy odpowiedzialnego za powstałe zdarzenie,
 • dane osobowe świadków, którzy widzieli zdarzenie.

Jak zgłosić do ubezpieczyciela zalanie mieszkania?

Po przygotowaniu protokołu zalania oraz zebraniu fotografii obrazujących straty i całe zdarzenie, można zgłosić sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym przypadku konieczne jest dopilnowanie terminu widniejącego w polisie – zwykle poszkodowany ma na to od trzech do siedmiu dni od dnia zdarzenia. Możliwe jest zgłoszenie szkody online, wysyłając wiadomość e-mail lub wypełniając formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela, kontaktując się telefonicznie, wysyłając komplet dokumentów pocztą lub kurierem lub osobiście odwiedzając wybraną placówkę ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy chcesz skorzystać ze swojego ubezpieczenia mieszkania, wina spoczywa na Twoich barkach lub szkoda powstała poprzez warunki atmosferyczne – skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym obsługującym Twoją polisę. Jeśli winny jest sąsiad lub wspólnota mieszkaniowa i chcesz skorzystać z ich polisy OC – należy skontaktować się z odpowiednim ubezpieczycielem, u którego zostały zakupione polisy sprawcy.

Czytaj też:
Ile kosztuje i co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także