Inwestor instytucjonalny — kim jest i jaka jest jego rola?

Inwestor instytucjonalny — kim jest i jaka jest jego rola?

Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych Źródło: GPW
Inwestor instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który włada ogromnym kapitałem. To często znacząca różnica, która rozgranicza inwestorów instytucjonalnych od inwestorów indywidualnych. W takim razie kim jest inwestor instytucjonalny? Czy odgrywa ważną rolę na giełdowej arenie?

Obecnie inwestowanie na giełdzie staje się coraz bardziej dostępne, nawet dla osób, które nigdy nie miały z giełdą nic wspólnego. W Internecie możemy znaleźć pełno blogów i poradników, które krok po kroku wprowadzają inwestorów detalicznych w świat wielkiej giełdy papierów wartościowych. Giełda kojarzy się z łatwym zarobkiem przy dużym ryzyku. Jednak coraz częściej promuje się bezpieczne inwestowanie przy mniejszych zyskach, ale za to z większym bezpieczeństwem. Ten rodzaj strategii obierają zazwyczaj inwestorzy indywidualni. Jednak, aby inwestowanie na giełdzie było możliwe, muszą znajdować się na rynku również inwestorzy instytucjonalni, którzy nie tylko obracają znacznie większym kapitałem, ale, co więcej, ten kapitał… nie jest ich! Jak to rozumieć? Kim jest inwestor instytucjonalny i czym równi się od inwestora indywidualnego?

Kim lub czym jest inwestor instytucjonalny?

Inwestor indywidualny to przede wszystkim podmiot, który zajmuje się zarządzaniem kapitałem osób trzecich. Do inwestorów instytucjonalnych zaliczamy między innymi takie instytucje jak:

  • banki
  • domy maklerskie
  • fundusze inwestycyjne
  • firmy ubezpieczeniowe
  • fundusze emerytalne
  • zakłady ubezpieczeń

Co więcej, inwestorzy instytucjonalni obracają znacznie większym kapitałem niż inwestorzy detaliczni. Dodatkowo są to podmioty, których działalność na rynku jest bardzo sprecyzowana zawodowo i nastawiona na jak największe zyski. Do inwestowania na giełdzie podchodzą profesjonalnie i wykorzystują do tego specjalistów w tej dziedzinie. Ponadto inwestorzy instytucjonalni podlegają bardzo ścisłym regulacjom oraz muszą spełnić rygorystyczne wymogi narzucone przez państwowy organ nadzorczy.

Dużą rolę na rynku inwestorów instytucjonalnych odgrywają fundusze inwestycyjne. Dzielą się na otwarte i zamknięte, przy czym z tych pierwszych inwestorzy indywidualni mogą korzystać w każdej chwili i są dostępne dla praktycznie każdej ilości inwestorów. Natomiast jeśli chcesz dołączyć do zamkniętego funduszu inwestycyjnego, konieczne jest dokonanie wpisu w ściśle określonym terminie.

Jak działają inwestorzy instytucjonalni?

Inwestorzy instytucjonalni nastawieni są na maksymalizowanie zysków oraz nadanie inwestowaniu charakteru zawodowego. Dokonują tego poprzez inwestowanie w inne podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorstwa występujące na giełdzie.

Zazwyczaj ich działalność polega na kupowaniu akcji i udziałów spółek, choć często skupiają się także na papierach wartościowych, takich jak weksle lub obligacje. Dzięki temu, że inwestorzy instytucjonalni posiadają duży kapitał oraz zatrudniają specjalistów, mogą znacząco wypływać na rynek i dokonywać inwestycji strategicznych. Kupując większość udziałów w danym przedsiębiorstwie, mają prawo decydować, w jakim kierunku będzie ono rozwijało swoją działalność. W zależności od ilości posiadanych udziałów rola takiego inwestora w realnym działaniu firmy jest większa lub mniejsza, jednak w ostatecznym rozrachunku inwestor instytucjonalny ma prawo zasiadać w radzie spółki i brać udział w decyzjach przez nią podejmowanych.

Współpracując i zatrudniają doświadczonych analityków, maklerów i ekonomistów inwestorzy instytucjonalni stale obserwują i analizują rynek, dlatego ich działania są przemyślane i w dużej większości zakończone zyskiem. Dzięki ocenie ryzyka, czy też stopnia dywersyfikacji inwestorzy podejmują decyzje związane z kolejnymi ruchami na giełdzie, co znacząco wpływa na zwiększanie kapitału.

Rola inwestorów instytucjonalnych

Rola inwestorów instytucjonalnych już od kilku dekad stale zyskuje na ważności. Wynika to z kilku czynników, w których możemy wyróżnić między innymi deregulację rynku finansowego i zwiększenie zainteresowania inwestowaniem wśród inwestorów indywidualnych. Ten wzmożony ruch inwestycyjny jest również po części związany z niżem demograficznym, który skutkuje poważnymi obawami o emerytury grupy będącej obecnie w wieku produkcyjnym. Szukając alternatyw na emerytalne oszczędności, wiele osób decyduje się skorzystać z funduszy, które w domyśle mają zagwarantować im spokojną emeryturę.

Ponadto często inwestor indywidualny nie posiada wiedzy i doświadczenia, dzięki którym mógłby maksymalizować swoje zyski przy zachowaniu względnego bezpieczeństwa inwestycyjnego, dlatego też korzysta on z usług oferowanych przez inwestorów instytucjonalnych.

Kwalifikowany inwestor instytucjonalny

Obecnie coraz popularniejsze, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, staje się korzystanie z kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Co oznacza ten termin? Taki inwestor może handlować papierami wartościowymi przy braku jednoczesnej rejestracji na giełdzie i w komisji papierów wartościowych. Wynika to z faktu, że aby zostać kwalifikowanym inwestorem instytucjonalnym, wymagany jest minimalny próg kapitału wynoszący 100 mln dolarów. Jest to kwota niezwykle wysoka, co w praktyce oznacza, że tylko nieliczne pomioty gospodarcze są w stanie starać się o miano kwalifikowanego inwestora instytucjonalnego.

Czytaj też:
Brak pieniędzy — jak sobie z tym poradzić?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także