Zalety i wady inwestowania w obligacje – kiedy warto zainwestować swój kapitał?

Zalety i wady inwestowania w obligacje – kiedy warto zainwestować swój kapitał?

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów Źródło:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Inwestowanie w obligacje staje się coraz bardziej popularne – przede wszystkim z uwagi na ich różnorodność. Czy inwestycje w obligacje są opłacalne?

Swój kapitał można pomnażać na wiele sposobów. Jedne z nich są bardziej ryzykowne, ale jednocześnie mogą wygenerować szybki i spory zysk. Ostrożni inwestorzy rezygnują z inwestycji giełdowych i decydują się na bezpieczniejsze produkty. Do takich należą właśnie obligacje. Przed ich nabyciem warto jednak zapoznać się z tematem i przeanalizować dostępne rodzaje, by wybrać te odpowiadające potrzebom inwestora.

Jak inwestować w obligacje?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o nabyciu obligacji, należy dowiedzieć się, jak wygląda oraz na czym polega taka inwestycja. Obligacje są papierami wartościowymi, które mają określoną wartość. Sprzedawane są przez ich emitenta, a nabywane przez obligatariusza. Każda obligacja ma podaną kwotę, za jaką można ją nabyć, a także termin zapadalności i wysokość oprocentowania, które pozwala oszacować zysk z inwestycji.

Inwestycja w obligacje opiera się na tym, że kupujący tego rodzaju papiery wartościowe udziela emitentowi pożyczki. Ten bowiem może obracać obligacjami w dowolny sposób, przestrzegając przy tym terminu, w którym musi je wypłacić obligatariuszowi wraz z wypracowanymi odsetkami. Kupujący otrzymuje dokładnie taką kwotę, jaka została zapisana w umowie.

Jakie są rodzaje obligacji? Jakie obligacje można kupić?

Obligacje można podzielić ze względu na emitenta, sposób naliczania odsetek, a także termin wykupu. Na rynku jest obecnie dostępnych wiele rodzajów obligacji, które mogą zostać zakupione przez osoby chcące pomnożyć swój kapitał. I tak oto wyróżnić można:

 • obligacje skarbowe (obligacje rządowe) – są emitowane przez Skarb Państwa,
 • obligacje korporacyjne – sprzedawane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa,
 • obligacje komunalne (obligacje municypalne) – ich emitentem są jednostki samorządów terytorialnych, np. województwa, gminy, powiaty,
 • obligacje spółdzielcze – emitowane przez instytucje bankowe,
 • obligacje o stałym oprocentowaniu – oprocentowanie nie zmienia się podczas całego okresu obowiązywania,
 • obligacje o zmiennym oprocentowaniu – oprocentowanie jest różne dla różnych okresów,
 • obligacje zerokuponowe – są to obligacje o zerowym oprocentowaniu,
 • obligacje indeksowane – wysokość oprocentowania jest uzależniona od czynników zewnętrznych, np. inflacji,
 • obligacje krótkoterminowe – okres wykupu wynosi maksymalnie 1 rok,
 • obligacje średnioterminowe – kupowane na okres od 1 do 5 lat,
 • obligacje długoterminowe – ich termin wykupu przekracza 5 lat,
 • obligacje wieczyste – nie mają określonego terminu wykupu; obligatariusz otrzymuje zysk z obligacji dożywotnie.

Obecnie bardzo popularnym produktem są obligacje emitowane przez Ministerstwo Finansów. Z uwagi na to, że ich gwarantem jest Skarb Państwa, stanowią one bezpieczny sposób inwestycji. Jeśli zaś chodzi o rodzaj oprocentowania, wielu inwestorów decyduje się na oprocentowanie zmienne. Takie obligacje mogą bowiem przynieść większy zysk przy najmniejszym ryzyku poniesienia straty.

Gdzie można kupić obligacje?

Handel obligacjami w Polsce odbywa się na rynku Catalyst, który jest częścią GPW – Giełdy Papierów Wartościowych. Obligacje skarbowe można nabyć na wiele sposób. Pierwszym z nich jest internet – można dokonać transakcji na stronie internetowej obligacjeskarbowe.pl. Kolejny sposób to kontakt telefoniczny z konsultantem za pośrednictwem specjalnej infolinii. Ostatnia możliwość, by nabyć obligacje rządowe, to osobista wizyta w placówce PKO Banku Polskiego.

Inwestycje w obligacje mogą także odbywać się z udziałem pośrednika, czyli domu maklerskiego.

Obligacje Skarbu Państwa – te obligacje warto kupić!

Oferta obligacji emitowanych przez Ministerstwo Finansów wciąż się zmienia. Zawsze jednak można znaleźć w niej produkty z różnorodnym rodzajem oprocentowania oraz czasem trwania. W zależności od oczekiwanego zysku oraz okresu, na jaki inwestor chce zakupić obligacje, można się zdecydować na konkretny ich rodzaj.

Obligacje stałoprocentowe:

 • Obligacje 3-miesięczne OTS – oprocentowane 3% w skali roku,
 • Obligacje 3-letnie TOS – oprocentowane 6,50% w skali roku.

Obligacje zmiennoprocentowe:

 • Obligacje roczne ROR – oprocentowane 6,50% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesiącach: stopa referencyjna NBP + 0% marży
 • Obligacje 2-letnie DOR – oprocentowane 6,75% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesiącach: stopa referencyjna NBP + 0,25% marży.

Obligacje indeksowane inflacją:

 • Obligacje 4-letnie COI – oprocentowane 6,50% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesiącach: inflacja + 1% marży
 • Obligacje 10-letnie EDO – oprocentowane 6,75% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesiącach: inflacja + 1,25% marży
 • Obligacje rodzinne 6-letnie ROS – oprocentowane 6,70% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesiącach: inflacja + 1,50% marży
 • Obligacje rodzinne 12-letnie ROD – oprocentowane 7% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesiącach: inflacja + 1,75% marży.

Cena sprzedaży jest taka sama i wynosi 100 zł za każdą jedną obligację.

Zalety inwestowania w obligacje

Zakup obligacji niesie ze sobą wiele korzyści. Należy tutaj wymienić przede wszystkim takie zalety, jak:

 1. Niskie lub zerowe ryzyko inwestycji – inwestowanie w obligacje jest bezpieczną formą, zwłaszcza w przypadku obligacji skarbowych.
 2. Możliwość pewnego pomnożenia kapitału – obligacje o stałym oprocentowaniu umożliwiają oszacowanie zysku, który inwestor otrzyma po zakończeniu okresu umownego.
 3. Łatwość zakupu – obligacje skarbowe można nabyć w szybki i prosty sposób, np. za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Brak konieczności obsługi inwestycji – inwestor musi jedynie zakupić obligacje i czekać na zakończenie umownego okresu.
 5. Zysk powiększony o wysokość inflacji – obligacje skarbowe indeksowane inflacją umożliwiają dodatkowy zarobek uzależniony od aktualnego poziomu inflacji.
 6. Możliwość przedterminowego wycofania środków

Wady inwestowania w obligacje

Obligacje, jak każdy produkt finansowy, oprócz szeregu zalet ma także wady, o których należy wspomnieć w naszym podsumowaniu. Do minusów inwestowania w obligacje powinniśmy zaliczyć:

 1. Zamrożenie kapitału na długi okres – w przypadku obligacji długoterminowych, np. dwunastoletnich, inwestor lokuje swoje oszczędności na wiele lat. Uniemożliwia to obrót tymi środkami w przypadku pojawienia się bardziej opłacalnych inwestycji.
 2. Niewielki zarobek w stosunku do innych produktów inwestycyjnych – choć obligacje są zdecydowanie jednymi z najbardziej bezpiecznych instrumentów oszczędnościowych, przynoszą przy tym nieduży zarobek w porównaniu do innych produktów. Wszystko zależy jednak od rodzaju obligacji oraz ich okresu wykupu.
 3. Przedwczesna rezygnacja z obligacji powoduje pomniejszenie zysku

Czytaj też:
Obligacje zamienne – jak działają i czym są?

Autor:
Źródło: WPROST.pl