Wspólny kredyt gotówkowy – jak wnioskować? O czym pamiętać?

Wspólny kredyt gotówkowy – jak wnioskować? O czym pamiętać?

Pieniądze w portfelu
Pieniądze w portfeluŹródło:Shutterstock / ASkwarczynski

Wspólny kredyt gotówkowy może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy osoba poszukująca finansowania nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, aby otrzymać środki od banku. Decyzja o wnioskowaniu o kredyt ze współkredytobiorcą powinna być jednak dobrze przemyślana, bowiem niesie ze sobą szereg konsekwencji. Co warto wiedzieć? Czym jest wspólny kredyt gotówkowy? Kto i kiedy może o niego wnioskować?

Czym jest wspólny kredyt gotówkowy?

O kredyt gotówkowy, a także kredyt hipoteczny, można wnioskować w pojedynkę, jak i z drugą osobą, która, według terminologii bankowej, staje się wówczas współkredytobiorcą. Może to być zarówno osoba z rodziny, np. żona, mąż, siostra, brat, matka, ojciec, kuzyn czy syn, jak i osoba niespokrewniona, a więc np. przyjaciel, koleżanka czy współpracownik. W przepisach prawa bankowego, jak i pozostałych ustawach i dokumentach związanych z kredytami bankowymi, nie występują żadne zapisy, które regulowałyby kwestię tego, kto może zostać współkredytobiorcą. O wspólny kredyt można więc wnioskować z dowolną osobą, która posiada odpowiednią zdolność kredytową.

Wspólny kredyt gotówkowy – dla kogo?

Jak już wspomnieliśmy, o wspólny kredyt gotówkowy można wnioskować z kimkolwiek, ale warto, by była to osoba zaufana. Dlaczego? Bowiem współkredytobiorcy mają takie same prawa i obowiązki w związku z otrzymanym finansowaniem – muszą oni regularnie spłacać raty zobowiązania. Zdarza się jednak, że przyszły kredytobiorca ma niską zdolność kredytową, bowiem nigdy przedtem nie brał zobowiązań finansowych w bankach, dlatego decyduje się na wspólny kredyt, a jego „wspólnik” widnieje w umowie kredytowej tylko w celach formalnych. W rzeczywistości raty spłacane są przez osobę, która potrzebowała finansowania. Warto jednak pamiętać, że przystępując do wspólnego kredytu jedynie formalnie, należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy zobowiązanie nie będzie regularnie spłacane przez drugiego kredytobiorcę, obydwie osoby będą pociągnięte do obowiązku spłaty, a wszelkie nieterminowe regulowanie rat zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Odpowiadając na pytanie, kto może wnioskować o wspólny kredyt gotówkowy, trzeba dodać, że dla banku istotne będą dwie kwestie. Należą do nich:

 • zdolność kredytowa – są to czynniki, które bank bierze pod uwagę przy ocenie klienta. Za spełnienie każdego z nich, bank przyznaje stosowne punkty, co nazywane jest scoringiem bankowym. Na zdolność kredytową kredytobiorcy wpływają takie parametry, jak m.in.: wysokość otrzymywanych dochodów, rodzaj umowy, staż pracy, wykonywany zawód, wiek i stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, wysokość miesięcznych stałych wydatków oraz liczba aktualnie spłacanych zobowiązań finansowych.
 • historia kredytowa w BIK – kolejna ważna kwestia, to dokładna weryfikacja historii kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Jest ona widoczna w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie można znaleźć informacje dotyczące wszelkich zobowiązań kredytowych i pożyczkowych klienta. Bank przede wszystkim bierze pod lupę to, jak osoba wnioskująca o kredyt radziła sobie ze spłatą swoich zobowiązań w przeszłości – czy były one regulowane w odpowiednich terminach. Pozwoli to przewidzieć, czy dany klient będzie rzetelnie i terminowo spłacał raty kolejnego kredytu. W BIK-u możliwa jest weryfikacja historycznych oraz obecnych kredytów i pożyczek klienta – wraz z kwotami, o jakie on wnioskował.

Otrzymanie wspólnego kredytu gotówkowego zależy więc przede wszystkich od sytuacji finansowej osób o niego wnioskujących. Warto więc zawczasu zadbać o to, by posiadać wysoką zdolność kredytową. W przypadku dwóch kredytobiorców, bank sumuje wysokość ich dochodów, przez co zdolność kredytowa się zwiększa, a oni mogą liczyć na wyższą kwotę zobowiązania.

Jakie dokumenty są potrzebne do wnioskowania o kredyt ze współkredytobiorcą?

Do otrzymania wspólnego kredytu gotówkowego, bank wymaga przedstawienia podstawowych dokumentów, jakie są niezbędne do uzyskania finansowania. Każdy z kredytobiorców musi przedłożyć dokumenty na swój temat. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

 • ważny dowód osobisty,
 • zaświadczenie o dochodach od pracodawcy,
 • wyciąg z konta bankowego,
 • wniosek o wspólny kredyt gotówkowy.

Współkredytobiorca – jakie są jego obowiązki?

Według prawa, każdy z kredytobiorców posiada takie same prawa i obowiązki. Ich głównym obowiązkiem jest oczywiście spłata rat kredytu według harmonogramu otrzymanego od banku. Współkredytobiorca – bez względu na to, czy widnieje on w umowie tylko dla formalności, czy skorzystał z kredytu wraz z drugim kredytobiorcą – poniesie więc takie same konsekwencje nieterminowych spłat, jak druga osoba.

Jeśli bank nie otrzyma raty kredytu w odpowiednim terminie, współkredytobiorcy otrzymają wezwania do zapłaty oraz informacje o wysokości naliczonych odsetek. Ponadto, ich dane znajdą się w rejestrach dłużników, takich jak Biuro Informacji Kredytowej czy BIG InfoMonitor, co utrudni im wnioskowanie o jakiekolwiek finansowanie w przyszłości – również np. skorzystanie z zakupów ratalnych czy otrzymanie karty kredytowej. Kolejne kroki, jakie podejmuje bank w przypadku nieotrzymania zapłaty za ratę wspólnego kredytu gotówkowego, to wszczęcie postępowania sądowego, jak i wniesienie sprawy do komornika.

Dlatego bardzo ważne jest to, by wnioskować o wspólny kredyt z kimś, komu można zaufać i kto będzie terminowo spłacać zobowiązanie. Każdy z kredytobiorców spłaci taką część kredytu, na jaką umówił się z drugim kredytobiorcą. Może się bowiem zdarzyć, że jeden z nich potrzebował 20 000 zł, zaś drugi tylko 5 000 zł, wówczas raty będą przez nich płacone proporcjonalnie.

Czytaj też:
Saldo kredytowe konta osobistego – co to takiego?

Jak wziąć wspólny kredyt gotówkowy?

Przed wnioskowaniem o wspólny kredyt gotówkowy należy dobrze się zastanowić nad tym, jaka kwota kredytu będzie potrzebna. Nie należy bowiem wnioskować o wyższą kwotę, niż rzeczywiście będzie przydatna – każdą pożyczoną złotówkę będzie trzeba zwrócić bankowi, i to z odpowiednimi odsetkami oraz opłatami dodatkowymi. Ponadto, należy zadbać o to, by odznaczać się wysoką zdolnością kredytową i nie mieć niespłaconych zobowiązań oraz nie zalegać z płatnością rat bieżących zobowiązań – wszystko będzie widoczne w BIK-u.

Wspólny kredyt gotówkowy dostępny jest w wielu bankach oraz firmach pozabankowych, dzięki czemu można wybrać instytucję, która spełni oczekiwania i wymagania kredytobiorcy. Oferty można porównać np. za pomocą porównywarki kredytów gotówkowych, która dostępna jest w sieci. Po wyborze odpowiedniego produktu należy wypełnić wniosek kredytowy. Niektóre instytucje umożliwiają wnioskowanie o wspólny kredyt przez internet, co jest niezwykle szybkie i wygodne. Wszelkie formalności można również załatwić w stacjonarnym oddziale banku, dlatego każdy kredytobiorca może wybrać odpowiedni dla siebie sposób.

Czym różni się współkredytobiorca od poręczyciela/ żyranta?

Pojęcie współkredytobiorcy oraz poręczyciela, który zwany jest również żyrantem, są różne, choć często są mylone. Współkredytobiorca może korzystać ze środków z kredytu tak samo, jak drugi kredytobiorca – na zasadach, które obie strony między sobą ustalą. Są oni traktowani przez bank na równi i mają wspólny obowiązek spłaty długu. Poręczyciel nie otrzymuje środków z kredytu, co oznacza, że nie może nimi zarządzać. Pełni funkcję poręczyciela, a więc zaświadcza, że będzie spłacał należność w sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie do tego zdolny i zaprzestanie spłaty rat. W dowolnym momencie może kontrolować, czy dług jest spłacany według ustalonego harmonogramu – w tym celu musi wystąpić do banku i poprosić o przedstawienie informacji o spłacie.

Rola współkredytobiorcy jest więc związana z większą odpowiedzialnością, bowiem bank, co miesiąc wymaga od niego, by rata została spłacona w wyznaczonym terminie i odpowiedniej wysokości.

Czy warto wnioskować o wspólny kredyt gotówkowy?

Przyjrzyjmy się, jakie są dobre i słabe strony takiego rozwiązania, by każdy, kto myśli o wnioskowaniu o wspólny kredyt, mógł podjąć decyzję.

Wspólny kredyt gotówkowy – zalety

 • zwiększenie zdolności kredytowej – bank weźmie pod uwagę wysokość otrzymywanych zarobków dwóch osób, a więc zdolność kredytowa automatycznie się zwiększy; warto jednak pamiętać, że wpływa na nią także wiele innych czynników,
 • możliwość wnioskowania o wyższą kwotę – suma zarobków obydwu kredytobiorców pozwoli otrzymać pożyczkę w wyższej kwocie i z bardziej atrakcyjnym okresem kredytowania,
 • możliwość podziału środkami z kredytu na własnych zasadach – współkredytoborcy ustalają między sobą zasady dotyczące zarządzania otrzymanymi środkami; jeden z nich może chcieć otrzymać mniejszą kwotę lub widnieć na umowie kredytowej tylko formalnie, pomagając bliskiej osobie w otrzymaniu finansowania,
 • możliwość wnioskowania o kredyt z osobą niespokrewnioną – nie każda para decyduje się na ślub, co oznacza, że nie będą mogli wnioskować o kredyt dla małżeństw; w przypadku wspólnego kredytu gotówkowego kredytobiorcami mogą być osoby niespokrewnione, a więc np. osoby żyjące w konkubinacie.

Wspólny kredyt gotówkowy – wady

 • wspólna odpowiedzialność za spłatę – zawsze należy pamiętać o tym, by współkredytobiorcą była bliska nam i zaufana osoba, bowiem każdy z kredytobiorców ma taki sam obowiązek terminowej spłaty zadłużenia; w sytuacji, gdy któryś z nich nie spłaci swojej części raty, cała odpowiedzialność spada na drugą osobę,
 • wpisy do baz dłużników w przypadku nieterminowych spłat – gdy raty kredytu nie będą spłacane na czas, bank wyśle kredytobiorcom wezwania do zapłaty, a w kolejnym kroku – wnioskuje o wpisy do baz dłużników, takich jak BIK czy BIG InfoMonitor. Ukarani zostaną oboje kredytobiorcy bez względu na to, jaki jest ich udział w spłacie zobowiązania oraz w jaki sposób podzielili się oni między sobą otrzymaną gotówką.

Decyzja o wnioskowanie o wspólny kredyt gotówkowy czy jakiekolwiek inne finansowanie od banku czy firmy pożyczkowej powinna być zawsze dobrze przemyślana.

Czytaj też:
Okres kredytowania – ile wynosi minimalny i maksymalny okres spłaty kredytu?

Autor:
Źródło: WPROST.pl