Kapitalizacja – co to jest i jak działa?

Kapitalizacja – co to jest i jak działa?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Pojęcie kapitalizacji jest stosowane przez banki i wiąże się z produktami oszczędnościowymi, które umożliwiają zysk. Co oznacza i jak działa?

W ofertach banków można znaleźć szereg produktów umożliwiających pomnażanie oszczędności. Zaliczyć do nich można np. konto oszczędnościowe czy lokatę, które wiążą się z brakiem ryzyka i możliwością łatwego, choć niewielkiego zarobku. By móc obliczyć zysk z lokaty czy z konta, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych parametrów. Wśród nich znajduje się właśnie kapitalizacja odsetek. Co warto wiedzieć na jej temat?

Co to jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek to sposób naliczania odsetek od ulokowanego kapitału. Informuje ona o częstotliwości dopisywania wypracowanych odsetek do inwestycji, np. lokaty czy konta oszczędnościowego. Oddzielny proces następuje podczas kapitalizacji wkładu własnego, a osobny przy kapitalizacji odsetek.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek jest różna i zależy od oferty danego banku. Dlatego ważne jest, by przed podjęciem decyzji o inwestycji, dokładnie zapoznać się ze szczegółami i parametrami danego produktu. Należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale właśnie na częstotliwość kapitalizacji. Może ona następować np. co pół roku, co rok, codziennie, co tydzień czy na koniec okresu deponowania środków.

Jak często odbywa się kapitalizacja odsetek?

To, jak często następuje kapitalizacja, zależy tylko i wyłącznie od oferty banku. Instytucje te najchętniej oferują naliczanie odsetek jednorazowo, na koniec okresu obowiązywania inwestycji lub rocznie. Możliwa jest jednak również na przykład kapitalizacja:

 • dzienna,
 • tygodniowa,
 • miesięczna,
 • kwartalna,
 • półroczna,
 • roczna,
 • na koniec okresu obowiązywania.

Im częściej następuje kapitalizacja odsetek, tym dany produkt oszczędnościowy jest bardziej opłacalny i przyniesie wyższy zysk. Jeśli zaś następuje ona na koniec okresu obowiązywania, np. po roku deponowania środków na lokacie, odsetki zostaną naliczone jedynie od wpłaconego pierwotnie kapitału.

Na czym polega i jak działa kapitalizacja odsetek?

W momencie kapitalizacji odsetek następuje zwiększenie kwoty bazowej inwestycji, co oznacza, że kolejna kapitalizacja będzie obliczona już z wyższej kwoty. Dopisywanie odsetek odbywa się w oparciu o wysokość oprocentowania danego produktu – kapitalizowany jest zarówno wkład własny, jak i odsetki. Najwięcej można więc zarobić w przypadku, gdy ulokujemy dużą kwotę, dany produkt będzie wysoko oprocentowany, a kapitalizacja będzie odbywała się często.

Wzór na kapitalizację odsetek – jak obliczyć?

Obliczenie zysku z lokaty nie jest wcale niczym skomplikowanym, choć wzór na kapitalizację odsetek mówi zdecydowanie coś innego. Można zatem skorzystać z gotowego kalkulatora odsetek z lokaty lub spróbować dokonać samodzielnych kalkulacji.

Wzór na kapitalizację odsetek wygląda następująco: K0 x (1 + P/Y) YL = K

 • K0 – kapitał początkowy (wpłata własna)
 • P – nominalna stopa procentowa
 • Y – częstotliwość/ liczba kapitalizacji odsetek w roku
 • L – okres obowiązywania lokaty
 • K – kapitał końcowy

Rodzaje kapitalizacji

Pojęcie kapitalizacji może występować nie tylko w odniesieniu do odsetek wypracowanych poprzez ulokowanie środków na produktach oszczędnościowych, czyli np. lokacie czy koncie oszczędnościowym. W świecie finansowym istnieją również inne definicje kapitalizacji, a mianowicie:

 • kapitalizacja rynkowa spółki – jest to wartość giełdowa spółki w danym momencie. By móc ją obliczyć, należy pomnożyć obecny kurs przez liczbę akcji spółki w obrocie giełdowym. Pojęcie te dotyczy więc spółek akcyjnych.
 • kapitalizacja giełdowa – łączna wartość całej giełdy, na którą składają się wszystkie papiery wartościowe notowane na giełdzie na podstawie ich aktualnego kursu.
 • kapitalizacja waluty – określa wartość danej waluty. W celu jej obliczenia, należy pomnożyć aktualny kurs waluty przez liczbę jednostek danego środka płatniczego. Wówczas można otrzymać aktualną wartość danej waluty. Tego rodzaju kalkulacje często stosuje się w przypadku kryptowalut i chęci obliczenia ryzyka inwestycyjnego.
 • kapitalizacja kredytu – doliczenie należnych odsetek do kwoty zaciągniętego kredytu (kapitału).
 • kapitalizacja cienka – używane jest w prawie podatkowym i odnosi się do finansowania spółek zależnych przez jednostki powiązane.

Podsumowując, im częściej bank kapitalizuje odsetki, tym więcej zysków można osiągnąć z danej lokaty czy innego produktu oszczędnościowego. Świetnym rozwiązaniem będzie zatem lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek i wysokim oprocentowaniem.

Czytaj też:
Stopa zwrotu – co to jest? Jak obliczyć zysk z inwestycji?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także