Leasing finansowy – co to jest? W jaki sposób go księgować?

Leasing finansowy – co to jest? W jaki sposób go księgować?

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock / Łukasz Wróbel
Z leasingu finansowego korzysta coraz więcej przedsiębiorców z różnych branż. Czym on jest, na czym polega i w jaki sposób go rozliczyć?

Na rynku dostępnych jest wiele produktów finansowych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wśród tych najbardziej popularnych są oczywiście kredyty bankowe, np. kredyty firmowe czy kredyty obrotowe, limity w koncie, faktoring czy właśnie leasing. Na czym polega leasing finansowy i co warto o nim wiedzieć? Sprawdź!

Co to jest leasing finansowy?

Zacznijmy od odpowiedzi na najważniejsze pytanie, a mianowicie, czym jest leasing finansowy? Jest to możliwość korzystania z danej rzeczy – nieruchomości bądź ruchomości – w zamian za uiszczanie comiesięcznych rat. Leasingobiorca, czyli osoba korzystająca z danego przedmiotu, podpisuje umowę leasingu z leasingodawcą, czyli firmą leasingową, która jest finansującym. W umowie musi być określony czas prawa do użytkowania przedmiotu leasingu oraz wszelkie koszty związane z tą transakcją. Okres trwania umowy nie może wynosić mniej niż 12 miesięcy. Do kosztów związanych z leasingiem finansowym zaliczyć należy podatek VAT, amortyzację oraz odsetki, które stanowią różnicę między kosztem początkowym przedmiotu leasingu a całkowitą kwotą do spłaty. Odsetki są doliczane do comiesięcznej raty i stanowią jej część odsetkową.

Bardzo często przedmiotem leasingu są samochody, maszyny czy urządzenia i sprzęty niezbędne do pracy w danym przedsiębiorstwie. Warto podkreślić, że po wpłacie ostatniej raty leasingu finansowego leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem przedmiotu, nie musząc przy tym dokonywać żadnych opłat związanych z jego wykupem.

Na czym polega leasing finansowy?

Leasing finansowy polega na przekazaniu przedmiotu umowy w ręce leasingobiorcy, a ten zobowiązany jest płacić comiesięczne raty w zamian za użytkowanie danej rzeczy. Nie jest tutaj wymagana opłata wstępna, czyli wkład własny. Przedmiot leasingu w tym przypadku zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych osoby korzystającej z leasingu. Wiąże się to z tym, że na korzystającym spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy staje się więc elementem majątku leasingobiorcy. Z uwagi na tę kwestię ten rodzaj leasingu cieszy się mniejszą popularnością niż leasing operacyjny, który jest chętniej wybierany przez przedsiębiorców.

Jak księgować leasing finansowy?

Korzystanie z leasingu finansowego wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą księgową. Dlaczego? Przede wszystkim istotny jest tutaj podział raty na część odsetkową oraz kapitałową. Część odsetkowa raty leasingowej może zostać wliczona do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei część kapitałowa uznawana jest za kapitał, który obniża zysk po opodatkowaniu u firmy leasingowej.

Podatek VAT musi zaś zostać zapłacony w całej wysokości za cały okres korzystania z przedmiotu już przy pierwszej racie po odbiorze przedmiotu leasingu. Jest to koszt ponoszony jednorazowo, dlatego nie można go rozłożyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Stawka podatku jest uzależniona od rodzaju przedmiotu umowy. Przykładowo, dla sprzętów medycznych będzie to 8 proc., a dla pojazdów i różnego rodzaju maszyn obowiązkowy podatek wyniesie 23 proc. W przypadku, gdy wynajmowany pojazd będzie służył zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, wówczas odlicza się 50 proc. podatku VAT, a pozostałą część należy wliczyć do amortyzacji.

Leasing finansowy a amortyzacja

Jak już wspomnieliśmy, amortyzacja w przypadku leasingu finansowego leży całkowicie po stronie leasingobiorcy, a więc musi on dokonać odpisów amortyzacyjnych. Po pierwsze, korzystający zobowiązany jest wprowadzić przedmiot umowy leasingu do ewidencji środków trwałych oraz zdecydować się na metodę, rodzaj oraz stawkę amortyzacji, która powinna być dopasowana do użyteczności przedmiotu. Najczęściej wybieranym sposobem jest w tym przypadku metoda liniowa lub amortyzacja jednorazowa. Warto jednak pamiętać, że istnieją limity kwotowe, których trzeba przestrzegać przy danym sposobie amortyzacji oraz konieczne jest ustalenie stawki amortyzacyjnej według obowiązujących ustaw podatkowych. Metoda liniowa zakłada, iż dany przedmiot będzie zużywał się równomiernie i proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu finansowego, a więc przez cały okres jego użytkowania. Koszty amortyzacji powinny zostać wykazane w rachunku zysków i strat. Należy je umieścić w kategorii Amortyzacji. Firma leasingowa nie musi zaś umieszczać przedmiotu leasingu w bilansie.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch rodzajów leasingu. Należą do nich leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Różnice można zauważyć w wielu kwestiach, dlatego warto dobrze się zastanowić, który rodzaj użytkowania będzie odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa.

W przypadku leasingu finansowego obowiązek amortyzacji przedmiotu leasingu leży po stronie leasingobiorcy, zaś w przypadku operacyjnego – musi tego dokonać firma leasingowa. Inaczej wygląda także kwestia uzyskania przychodu. Leasing finansowy pozwala zaliczyć do kosztów jedynie część odsetkową rat, a także amortyzację, a podatek musi zostać opłacony jednorazowo z góry wraz z pierwszą ratą, zaś drugi rodzaj leasingu umożliwia wpisanie do kosztów firmowych całej wysokości raty netto, jak i opłaty wstępnej, czyli wkładu własnego, który należy uiścić przed przejęciem przedmiotu w użytkowanie. W tym przypadku podatek VAT zostaje doliczony do comiesięcznych rat leasingu, więc nie stanowi sporego, jednorazowego wydatku.

Zdecydowana przewaga leasingu firmowego to kwestia wykupu – osoba z niego korzystająca staje się właścicielem przedmiotu w dniu uiszczenia ostatniej raty leasingu. Leasing operacyjny daje taką możliwość pod warunkiem zapłaty – koszty wykupu są uzależnione od okresu wykupu oraz stawki amortyzacji.

Jak widać, największą różnicą między leasingiem firmowym a operacyjnym jest wysokość kosztów początkowych oraz sposób księgowania.

Czytaj też:
Aukcje poleasingowe – jak działają? Czy to dobra okazja na zakup samochodu?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także