Leasingodawca – kim jest i co należy do jego obowiązków?

Leasingodawca – kim jest i co należy do jego obowiązków?

Zdjęcie ilustracyjne: Polacy w drodze na majówkę
Zdjęcie ilustracyjne: Polacy w drodze na majówkę Źródło: Shutterstock / KELENY
Brak środków na zakup sprzętu czy pojazdu do celów służbowych lub osobistych nie musi być przeszkodą. Warto wówczas skorzystać z usług leasingodawcy.

By zyskać środki na zakup wymarzonego przedmiotu klienci najczęściej sięgają po oferty kredytów i pożyczek od banków i firm pozabankowych. Istnieje jednak alternatywny sposób nabycia przedmiotu – jest nim leasing. Polega na tym, iż leasingodawca oddaje klientowi do użytku dany pojazdy czy inną rzecz, która stanowi przedmiot umowy, w zamian za regularne opłaty. Przykładowo, można zdecydować się na leasing samochodu, wybierając odpowiedni model oraz wysokość wkładu własnego, długość okresu leasingu oraz wysokość miesięcznej raty. Po upływie ustalonego terminu leasingu leasingobiorca ma dwie opcje – oddać użytkowany przedmiot leasingodawcy lub wykupić go na własność.

Z leasingu mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, choć to właśnie klienci firmowi częściej korzystają z takiej opcji. Leasingowane mogą być pojazdy, urządzenia, maszyny, meble oraz wiele innych przedmiotów. Sprawdź, kim jest leasingodawca i jakie są jego obowiązki.

Kim jest leasingodawca?

Podpisanie umowy leasingu odbywa się pomiędzy dwoma stronami – leasingodawcą oraz leasingobiorcą. Leasingobiorca to osoba, która odpłatnie korzysta z użyczonego przedmiotu. Zaś leasingodawca, inaczej zwany również finansującym, to osoba lub firma, która udziela usługi leasingu. Musi on być pełnoprawnym właścicielem danego przedmiotu, który został przez niego wykupiony, a następnie oddany do odpłatnego użytkowania kontrahentowi, który zobowiąże się go zwrócić w ustalonym w umowie terminie.

Kodeks cywilny określa, iż leasingodawca musi działać w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, zaś jego forma może być dowolna. Największy udział w rynku przypada jednak spółkom kapitałowym. Często można się spotkać z tym, że firmy leasingowe zostają powołane przez banki i działają jako podmioty zależne. Leasingodawcami są także nierzadko producenci danych przedmiotów, którzy prowadzą leasing fabryczny, inaczej zwany leasingiem bezpośrednim.

Czytaj też:
Wypowiedzenie umowy leasingu – jak to zrobić? O czym pamiętać?

Leasingodawca – czym się zajmuje?

Wedle przepisów prawa cywilnego, leasingodawca może użyczać zarówno przedmioty ruchome, jak i nieruchome. Jego głównym zadaniem jest przeprowadzenie transakcji z kontrahentem, czyli leasingobiorcą. Leasingodawca może zajmować się leasingiem bezpośrednim, tzn. użyczać przedmioty, których jest producentem, lub leasingiem pośrednim, co oznacza, że pośredniczy pomiędzy producentem a leasingobiorcą.

Każdy leasingodawca ustala zasady leasingu danych przedmiotów. Określa kwotę, maksymalny okres leasingu oraz wysokość wpłaty własnej, jaką leasingobiorca jest zobowiązany uiścić przy podpisaniu umowy. Konieczne jest również przygotowanie odpowiedniej umowy, w której zawarte są wszelkie prawa i obowiązki należące do obu stron.

Prawa i obowiązki leasingodawcy

Firma zajmująca się leasingiem powinna wywiązać się z umowy leasingu oraz dopełnić obowiązków, które na niej spoczywają. Do najważniejszych obowiązków i praw leasingodawcy należą:

  • przygotowanie umowy leasingu – każda firma leasingowa przygotowuje własny wzór umowy cywilno-prawnej, która zostaje zawarta między leasingodawcą (finansującym) oraz leasingobiorcą (korzystającym). Zgodnie z art. 709.2 Kodeksu cywilnego należy ją zawrzeć na piśmie pod rygorem nieważności. W umowie muszą się znaleźć m.in. informacje dotyczące stron umowy, przedmiotu leasingu oraz wynagrodzenia za jego korzystanie, okresu leasingu oraz praw i obowiązków obydwu stron.
  • wywiązanie się z umowy leasingu – leasingodawca jest zobowiązany nabyć dany przedmiot, który zostanie użyczony korzystającemu,
  • wydanie przedmiotu leasingu – przedmiot musi zostać wydany w nienaruszonym stanie – w takim, w jakim był on w chwili odebrania go od zbywcy – w terminie i miejscu ustalonym i opisanym w umowie. Leasingodawca, wydając przedmiot, nie może naruszyć jego wartości.
  • wydanie dokumentacji – leasingodawca ma obowiązek wydania leasingobiorcy odpisu umowy oraz odpisu dokumentu gwarancyjnego. Obowiązek ten jest określony w art. 798.4 Kodeksu cywilnego.
  • przeniesienie prawa do własności użytkowanej – leasingodawca zobowiązany jest wywiązać się z umowy przeniesienia prawa do własności użytkowanej rzeczy na korzystającego,
  • prawo do wypowiedzenia umowy leasingowej – w przypadku naruszenia zasad korzystania z przedmiotu umowy przez leasingobiorcę lub zalegania z zapłatą rat leasingowych, firma leasingowa może wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie umowy leasingu odbywa się na zasadach określonych przez leasingodawcę.

Co jest przedmiotem umowy leasingu?

Teoretycznie leasingowane może być niemal wszystko. Jak już wspomnieliśmy, mogą to być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchome. Mogą to być przedmioty nowe lub używane, ale takie, których rocznik nie przekracza kilku lat. Najchętniej konsumenci decydują się wziąć w leasing różnego rodzaju pojazdy, np. samochody osobowe, samochody dostawcze oraz pojazdy ciężarowe. Klienci firmowi korzystają z leasingu urządzeń i maszyn, które są niezbędne do wykonywania pracy. Należą do nich sprzęty RTV i AGD, m.in. komputery, drukarki, specjalistyczne sprzęty do gabinetów lekarskich czy medycyny estetycznej, wyposażenie magazynów i hal, wyposażenie lokali gastronomicznych etc. Warto również wspomnieć, że przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości, np. biura, hotele, magazyny czy pensjonaty, ale także wartości niematerialne i prawne.

Czytaj też:
Leasing dla osoby prywatnej – co to jest?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także