Analiza portfelowa – co to jest? Na czym polega?

Analiza portfelowa – co to jest? Na czym polega?

Złoto i dolar
Złoto i dolar Źródło: Shutterstock / Pla2na
Inwestycje giełdowe wiążą się z koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy i przemyślanymi ruchami. Czy analiza portfelowa będzie pomocna? Czym jest?

Pojęcie analizy portfelowej wiąże się z dziedziną biznesowo-inwestycyjną. W celu ustalenia swojej indywidualnej strategii inwestycyjnej bardzo popularne jest stosowanie analizy technicznej, fundamentalnej oraz właśnie portfelowej. Jest to sposób na zminimalizowanie ryzyka oraz koncepcja osiągnięcia zakładanych zysków. Sprawdź, czym jest oraz na czym polega teoria portfelowa.

Co to jest analiza portfelowa?

Analiza portfelowa, inaczej analiza portfolio, jest narzędziem, które służy do zestawiania ze sobą odpowiednich akcji. Jej głównym celem jest obniżenie ryzyka inwestycyjnego poprzez wybór odpowiednich inwestycji. Bardzo często inwestorzy kierują się emocjami, przez co zakupują akcje nieodpowiednich spółek, o których usłyszeli od znajomych czy przeczytali na forum internetowym. Wiele przedsiębiorstw widniejących na giełdzie, a mających wzorową sytuację finansową i ekonomiczną, bywa niezauważonych przez inwestorów, np. z powodu zbyt małego rozgłosu wokół nich czy narastających plotek przekładających się na wzrost negatywnych komentarzy na ich temat.

Stosując analizę portfelową podczas dokonywania inwestycji giełdowych, można przygotować strategię zakładającą jak największe zyski z zainwestowanego kapitału przy jak najmniejszym poziomie ryzyka.

Warto dodać, że twórcy analizy portfelowej zostali nagrodzeni ekonomiczną nagrodą Nobla. Podstawy zostały stworzone przez Harry Markowitza.

Analiza portfelowa – jakie są jej podstawy?

Ustalając strategię inwestycji giełdowych, najczęściej stosuje się analizę techniczną, fundamentalną i portfelową. Każda z nich ma w swoim zamyśle by, jak najlepiej dopasować inwestycje obecne na rynku papierów wartościowych i pomóc w zarządzaniu kapitałem. Podstawą analizy portfelowej jest dywersyfikacja, która polega na zakupie różnych produktów, które znajdą się w portfelu inwestora. Nie warto tutaj skupiać się tylko na jednym rodzaju produktu. Inwestorzy powinni lokować swój kapitał w różnych miejscach, a przede wszystkich także w takich, które wiążą się z minimalnym lub zerowym ryzykiem – w przeciwieństwie do akcji giełdowych. Bezpiecznymi produktami inwestycyjnymi, które warto, by znalazły się w portfelu inwestycyjnym, są np. obligacje, złoto, metale i kamienie szlachetne, a także nieruchomości przynoszące dochód pasywny.

Jako, że lokowanie kapitału w jeden rodzaj inwestycji nie sprawi, że inwestor będzie mógł liczyć zarówno na zerowy zysk i wysoką stopę zwrotu, Markowitz podkreślał, że ważna jest właśnie dywersyfikacja. W tym celu zalecana jest analiza portfelowa, która pozwoli wypracować indywidualny portfel efektywny przypisany tylko dla danego inwestora.

W modelu analizy portfelowej zaproponowanej przez Markowitza nie stosuje się wykresów dla poszczególnych akcji. Za pomocą rysunków należy przedstawić jedynie cały rynek w postaci mapy, uwzględniając ryzyko i zysk. Każdy punkt na mapie ma być odzwierciedleniem pojedynczej akcji z określeniem jej prognozowanej lub historycznej stopy zwrotu. Na mapę należy również nanieść krzywą portfeli efektywnych, czyli zbiór najlepszych portfeli z najniższym możliwym ryzykiem.

Rodzaje portfeli w analizie portfelowej

W celu zminimalizowania ryzyka strat związanych z inwestycją, każdy inwestor powinien stworzyć swój indywidualny portfel inwestycyjny. Analiza portfelowa opracowana przez Markowitza pozwala wyróżnić różne rodzaje portfeli, które różnią się między sobą przede wszystkim stopniem i stosunkiem zysków do ryzyka. I tak oto wyróżnia się:

  • portfele optymalne – ich zamysłem jest przyniesienie jak największych przychodów, zachowując przy tym jak najmniejszy poziom ryzyka, będąc na skraju opłacalności,
  • portfele zachowawcze – polegają na zminimalizowaniu ryzyka przy zachowaniu rentowności,
  • portfele agresywne – charakteryzują się wysokim ryzykiem przy możliwości uzyskania największej stopy zwrotu,
  • portfele rynkowe – odznaczają się wysokim wzrostem efektywności inwestycji i obniżonym ryzykiem,
  • portfele minimalnego ryzyka – inwestorowi zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie i jak najmniejszym ryzyku, co oczywiście nie musi przekładać się na spore zyski,
  • portfele krytyczne – zyski są stawiane na równi z ryzykiem – jest to więc najbardziej niebezpieczna metoda inwestycji.

Analiza portfelowa – jaka jest jej skuteczność?

Inwestując w jakiekolwiek instrumenty finansowe – nie tylko akcje giełdowe – należy przede wszystkim dobrze zapoznać się z danym tematem. Nie warto na ślepo, kierując się intuicją czy emocjami, lokować swoich oszczędności w nieznane produkty. Można bowiem stracić cały swój kapitał, a przy tym zapał do podejmowania dalszych kroków w kierunku inwestycji.

Jednym z rozwiązań, jakie mogą pomóc dobrze ulokować swój kapitał, jest właśnie analiza portfelowa, której wdrożenie w życie z pewnością przyniesie wiele korzyści i zaowocuje zyskiem. Jej główną zaletą i celem jest możliwość weryfikacji i analizy zależności występujących pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji a poziomem jej ryzyka obecnie, jak i w przeszłości. Pozwala to odpowiednio zaplanować swoje przyszłe działania w związku z daną inwestycją. Przede wszystkim umożliwia zminimalizowanie ryzyka do jak najniższego poziomu przy jednoczesnej możliwości zachowania zysków. Każda osoba, która zajmuje się inwestycjami, w indywidualny sposób określa oczekiwany poziom zysku oraz akceptowane ryzyko wiążące się z danym przedsięwzięciem.

Analiza portfelowa umożliwia określenie swojego portfela, który jest różny dla różnych preferencji danego inwestora. Pozwala także ocenić konkurencyjność i zyskowność danej inwestycji, dzięki czemu łatwiej jest podjąć decyzję o wyborze oferty. Wśród inwestorów często pada pytanie, jak przeprowadzić analizę portfelową? W tym celu można skorzystać ze specjalnych programów i aplikacji, dzięki którym można zyskać dostęp do śledzenia i stworzenia własnych portfeli inwestycyjnych.

Nowoczesna teoria portfelowa pozwala przeanalizować dostępne papiery wartościowe i wybrać odpowiednie z nich. Markowitz podkreślał, że kluczem do sukcesu jest posiadanie różnych inwestycji, a więc warto zdecydować się na zakup akcji różnych spółek, co pozwoli na zabezpieczenie przed istniejącym ryzykiem. Ważna jest bowiem dywersyfikacja – posiadanie w portfelu papierów wartościowych firm z całkiem różnych branży zmniejszy ryzyko inwestycji, a zwiększy możliwość zysku.

Czytaj też:
Leasing finansowy – co to jest? W jaki sposób go księgować?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także