Producenci gier dostaną 93 mln zł z GameINN

Producenci gier dostaną 93 mln zł z GameINN

Jak oceniają eksperci, krajowy sektor gier wideo rozwija się dynamicznie. Rosnące obroty producentów i sukcesy rodzimych produkcji sprawiły, że branża gamingowa stopniowo staje się wizytówką polskiej gospodarki. Duży potencjał polskich firm i programistów daje nadzieję na globalny sukces, jednak silna konkurencja na rynkach światowych oznacza konieczność wsparcia ze strony państwa.

Projekt GameINN realizowany jest przez NCBR – agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 r. Zgodnie ze strategią Jarosława Gowina program opiera się na połączeniu komercjalizacji prac badawczych i partnerstwa z biznesem.

Organizatorzy z NCBR zwracają uwagę, że choć adresatem konkursu jest sektor gier wideo, o granty mogą ubiegać się również projekty niezwiązane bezpośrednio z grami, lecz wykorzystujące stosowane w nich technologie. Przykładem mogą być nagrodzone w II konkursie projekty, np. uniwersalna platforma sprzętowa wspierająca gry dla niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem gier wieloosobowych i integrujących, wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu czy też gra edukacyjna w rzeczywistości wirtualnej dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.

W ramach programu sektorowego GameINN planowane jest przeprowadzenie jeszcze dwóch konkursów. Ogłoszenie kolejnego przewidywane jest na drugi kwartał 2018 r. Jak poinformowało NCBR, w Polsce istnieje ponad 240 firm zajmujących się produkcją gier. Ich liczba stale rośnie. To branża, która odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów. Wartość polskiego rynku gier w 2015 r. szacowano na ponad 1,65 mld zł. Gry polskiej produkcji zdobywają międzynarodowe wyróżnienia.

Program sektorowy GameINN został uruchomiony w 2016 r. na wniosek Porozumienia Polskie Gry. W pierwszym konkursie, który został rozstrzygnięty w grudniu 2016 r., NCBR dofinansowało 38 projektów na kwotę prawie 116 mln zł.

-
 1

Czytaj także