Normy promieniowania nawet 100-krotnie w górę. Ministerstwo Zdrowia wydało projekt rozporządzenia

Normy promieniowania nawet 100-krotnie w górę. Ministerstwo Zdrowia wydało projekt rozporządzenia

Stacja BTS (zdjęcie ilustracyjne)
Stacja BTS (zdjęcie ilustracyjne) Źródło:Shutterstock / kanvag
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, które określa nowe normy dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w wielu przypadkach o wiele łagodniejsze niż dotychczas. Ministerstwo podkreśla, że zmiany nie będą miały wpływu na zdrowie obywateli.

„Według wyliczeń Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, średnie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w Rzeczypospolitej Polskiej wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie, z 3,5 GB/SIM do 85 GB/SIM” – tłumaczy Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu projektu. – „To olbrzymi skok wymagający konkretnych zmian, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego obowiązujących na mocy wygasającego rozporządzenia”.

Dotychczasowe rozporządzenie, uchylone przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. obowiązuje jedynie do 1 stycznia 2020 r. Uzasadniając złagodzenie niektórych norm PEM (promieniowania elektromagnetycznego) w nowym rozporządzeniu, eksperci podkreślają, że istniejące w perspektywie najbliższych 2-3 lat sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych. Bez zmian niemożliwe będzie wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji, w tym sieci 5G i dalsze rozbudowywanie infrastruktury w obecnych standardach.

„Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy należy uznać obowiązujące do tej pory dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego (PEM)” – ocenia Ministerstwo Zdrowia. – „Są one jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie – zarówno w zakresie poziomu pól, jak i sposobu ich pomiaru. Odbiegają nawet stukrotnie od przyjętych w zdecydowanej większości państw. Oparto je na założeniach sprzed okresu dostępności telefonu komórkowego, kiedy dysponowano znacznie mniejszą niż obecnie wiedzą na temat pól elektromagnetycznych” – czytamy.

W projekcie przedstawiono propozycje nowych norm PEM dla dostępnych w Polsce częstotliwości. Na przykład w przedziale częstotliwości od 2 do 300 GHz gęstość mocy sieci ustalono na 10 W/ m kw. To stukrotne złagodzenie normy obowiązującej obecnie w zakresie od 300 Mhz do 3 GHz, w którym dopuszczalna gęstość mocy została ustalona na maksymalnie 0,1 W/m k

Normy bezpieczne dla zdrowia

Autorzy rozporządzenia zapewniają, że wprowadzenie łagodniejszych restrykcji nie będzie miało konsekwencji dla ludzkiego zdrowia.

Obecnie nie ma naukowych podstaw do występowania ostrych, przewlekłych lub skumulowanych niekorzystnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z ekspozycji w polu elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych na poziomach poniżej dopuszczalnych poziomów określonych w załączniku do rozporządzenia” – czytamy w projekcie.

Ministerstwo podkreśla też, że „to nie stacje bazowe, a terminale komórkowe, zwłaszcza trzymany w okolicy głowy telefon, są dziś jednym z głównych źródeł ekspozycji człowieka na pole elektromagnetyczne z radiowego zakresu częstotliwości”. W związku z tym „harmonizacja dopuszczalnego poziomu pola” dzięki nowym przepisom ma pozwolić „na bardziej efektywne wykorzystanie mocy stacji bazowych”, tym samym ma poprawić się zasięg sieci komórkowej.

Dzięki temu zmniejszyć ma się „moc nadawana z urządzenia końcowego (np. telefonu trzymanego przy głowie) niezbędna do połączenia się z najbliższą stacją bazową”. „Całkowita ilość energii emitowanej do środowiska przez cały system (a więc stacje bazowe i terminale) spadnie, tym samym spadnie ekspozycja ludzi na pole elektromagnetyczne” – przekonuje ministerstwo w rozporządzeniu.

Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Konsultacje maja trwać do 29 listopada. Następnie przyjęte rozporządzenie ma wejść w życie 7 dni od daty ogłoszenia.

Czytaj też:
Rewolucja przemysłowa to szansa dla polskiego przemysłu spożywczego