GIS ostrzega przed salmonellą. Chodzi o skorupki jaj popularnej firmy

GIS ostrzega przed salmonellą. Chodzi o skorupki jaj popularnej firmy

„Świeże jaja” od Invest Michel
„Świeże jaja” od Invest Michel Źródło:Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Sanitarny wydał w czwartek 8 lipca ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Komunikat dotyczył partii jaj firmy Invest Michel.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis. na powierzchni skorupek jaj opisanych jako „Świeże jaja, klasa A, kategoria wagowa L-Duże, 10 szt”. firmy Invest Michel.

Mowa o partii, którą należy spożyć przed 20 lipca 2021 roku. Ostrzeżeniem może być też następujący kod na skorupkach: 3PL 30221328. GIS ostrzega, że spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub możliwe przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Invest Michel reaguje na informacje sanepidu

Jednocześnie sanepid zapewnia, że zakład pakowania jaj Invest Michel natychmiast po otrzymaniu informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim o przypadku stwierdzenia obecności pałeczek Salmonella Enteritidis w próbce jaj, podjął niezbędne działania związane z wycofaniem danej partii z obrotu oraz poinformował fermę, z której pochodziły jaja.

Zespół HACCP firmy dokonał kontroli wewnętrznej zakładu. Zapisy produkcyjne oraz rejestry mycia i dezynfekcji zakładu nie wykazały nieprawidłowości. Badania powierzchni maszyn produkcyjnych i pomieszczeń magazynowych wykonane przez podmiot nie wykazały obecności pałeczek Salmonella.

W trakcie kontroli urzędowej w zakładzie „INVEST MIECHEL” Mariola Michelis, Marek Michelis Sp. J. ustalono odbiorców kwestionowanej partii jaj i potwierdzono, że firma podjęła działania związane z wycofaniem tej partii z obrotu. Zweryfikowano także dokumentację zakładową związaną z tą partią. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny zaznacza, że nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Konsumenci, którzy zakupili produkt z kwestionowanej partii produkcyjnej, proszeni są przez firmę o kontakt z Zakładem pakowania (tel. 606 990 211). Wszystkim Klientom, którzy zwrócą produkt lub jego część wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji partii produktu) zostanie zwrócony produkt pełnowartościowy lub koszt nabycia produktu.

Czytaj też:
Jednak bez kwarantanny dla zaszczepionych. Rząd nagle zmienił zdanie

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny