Warta nagrodzona za profesjonalizm i tempo wdrażania zmian

Warta nagrodzona za profesjonalizm i tempo wdrażania zmian

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło:InfoWire.pl

Warta została doceniona za profesjonalizm i tempo rozwoju w obszarze zarządzania projektami przez Radę Programową konkursu Portfolio Experience 2014. Nagroda, to potwierdzenie sprawnej i szybkiej integracji dużych towarzystw ubezpieczeniowych: Warty i HDI.

- Cieszę się, że niezależni eksperci tworzący Radę Programową konkursu docenili jakość naszych działań i uznali nasze Biuro Zarządzania Projektami za najszybciej rozwijające się na rynku. W ostatnich miesiącach włożyliśmy wiele pracy w scentralizowanie kompetencji w zakresie zarządzania projektami, przy równoczesnym prowadzeniu działań związanych z integracją - mówi Przemysław Romaniuk, dyrektor Biura Zarządzania Projektami w TUiR "WARTA" S.A.

2013 r. był okresem bardzo intensywnej pracy nad połączeniem majątkowych spółek Warty i HDI Asekuracja oraz życiowych Warty i HDI-Gerling Życie. Integracja, to efekt przejęcia w połowie 2012 r. Warty przez Grupę Talanx, która była już właścicielem HDI Asekuracja. Już pod koniec 2012 r. obie spółki majątkowe połączyły się pod względem prawnym, tworząc podmiot zajmujący pozycję wicelidera rynku. Równocześnie przygotowywano się do fuzji prawnej spółek życiowych (Warta i HDI-Gerling Życie), która nastąpiła pod koniec 2013 r. Właśnie ze względu na rozmiary integrowanych organizacji, konieczne było otwarcie około 120 projektów, w ramach tzw. programu strategicznego BEST. Większość kluczowych projektów jest już zakończona, w wielu wypadkach przed zakładanymi terminami.

- Gratuluję pracownikom Biura Zarządzania Projektami i dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces integracji. Cieszę się, że doceniono fakt wdrożenia w Warcie rozwiązania, w którym wszystkie inicjatywy i projekty mają wspólny parasol w postaci jednego PMO (Project Management Office).  To rozwiązanie nieczęsto stosowane w polskich korporacjach - mówi Jarosław Parkot, prezes TUiR WARTA S.A. i TUnŻ WARTA S.A.

Projekty integracyjne obejmowały wszystkie obszary działalności towarzystwa ubezpieczeniowego. Konieczne było m.in. przeprowadzenie dwóch fuzji prawnych i trzech rebrandingów, ujednolicenie procesów backoffice. Połączenia i rozbudowy wymagał również główny system informatyczny, w którym na lata 2013-2014 zaplanowano około 200 modyfikacji. Dla sprawnego funkcjonowania konieczne było dokonanie w krótkim czasie transferu ok. 4 milionów polis i miliona otwartych spraw szkodowych. Równocześnie realizowano projekty zmierzające do wdrożenia - wciąż unikalnej na naszym rynku - strategii sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń majątkowych pod dwiema markami handlowymi. Integracja wymagała też wypracowania zupełnie nowej oferty produktowej oraz wdrożenia jednego systemu sprzedażowego dla agentów. Wypracowane w przypadku spółki majątkowej procesy są teraz wykorzystywane przy integracji spółek życiowych.

- Naszym celem było jak najszybsze przeprowadzenie zmian operacyjnych, żeby w 2014 r. wejść w pełni przygotowanymi do rywalizacji na rynku ubezpieczeniowym. W najbliższych miesiącach, a więc w dwa lata od akceptacji przez KNF decyzji o połączeniu, ostatecznie zamkniemy program BEST. To rekordowe tempo, biorąc pod uwagę skalę działalności mówi Jarosław Parkot.

Źródło: Grupa WARTA

dostarczył:
netPR.pl