Sprzedaż należności sposobem na szybki zastrzyk gotówki

Sprzedaż należności sposobem na szybki zastrzyk gotówki

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.plŹródło:InfoWire.pl

Rosnący optymizm wśród przedsiębiorców to zasługa poprawy warunków makroekonomicznych. Pozytywne czynniki nie oddziaływały jednak wystarczająco długo, dlatego wiele firm wciąż boryka się ze skutkami zatorów finansowych. Sposobem na odzyskanie płynności finansowej może być sprzedaż należności, nawet tych niewymagalnych.

Zgodnie z badaniami SME Capex Barometer blisko połowa - aż 45 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorców liczy na to, że ich firmy będą się rozwijać. To znacznie lepszy wynik niż w ubiegłym roku. Mniej firm uskarża się też na zatory finansowe. Wciąż jednak spora grupa przedsiębiorców wskazuje na brak dyscypliny płatniczej kooperantów jako przyczynę narastających zatorów finansowych i barierę w rozwoju. Zdarza się, że przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przedsiębiorcy bagatelizują problem opóźnień lub braku wpływu należności z tytułu wystawionych faktur. Problem staje się realny kiedy brak wpływu gotówki zaczyna zaburzać działalność operacyjną firmy. Aby nie utonąć w gąszczu niezapłaconych faktur warto wiedzieć, że należności są aktywami o dużej płynności. Sprzedając je, możemy szybko odbudować naruszoną płynność finansową. Jeżeli w momencie powstania zatorów decyzja o sprzedaży należności jest bezzwłoczna, może przynieść wymierne korzyści finansowe. Przede wszystkim oznacza szybki zastrzyk gotówki, a w wielu przypadkach pozwala uniknąć ryzyka niewypłacalności.

Firmy z branży obrotu wierzytelnościami oferują szereg narzędzi finansowania należności zarówno wymagalnych, jak i nie wymagalnych. Faktoring z założenia jest umową stałą, cykliczną. Natomiast nie wszyscy przedsiębiorcy potrzebują finansowania całego obrotu. Nasi klienci przez cały czas pamiętają, że jeśli będą mieli czasowo zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę mogą zwrócić się do Pragma Inkaso, a my spieniężymy ich fakturę na zasadzie pojedynczego wykupu bez konieczności cesji globalnej. Jest to bardzo szybkie i wygodne rozwiązanie, także dla płatnika, gdyż transakcja jest bezproblemowo przeprowadzana za jego wiedzą i zgodą. Łatwiej prowadzić biznes ze świadomością, że taka możliwość istnieje i jest łatwo dostępna komentuje Danuta Czapeczko, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w PRAGMA INKASO S.A.

Sprzedaż wierzytelności to normalna transakcja handlowa. Można ją przeprowadzić na dobrych warunkach i osiągnąć korzystną cenę. Generalna zasada jest taka, że im wcześniejszy etap, tym niższy dla wierzyciela koszt obsługi należności.Na cenę wierzytelności, poza czasem przeterminowania, mają wpływ również takie czynniki jak jej bezsporność, udokumentowanie, czyli faktura lub umowa potwierdzającej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Nie bez znaczenia jest też kondycja dłużnika.

Tendencja rynkowa jest taka, że banki i firmy finansujące coraz bardziej otwierają się na sektor MSP, a nawet na mikrofirmy. Dla nas nie jest to żadna nowość, gros klientów Pragmy od zawsze stanowili tacy klienci. Od dawna usługi finansowania należności wymagalnych są dla nich dostępne i do ich specyfiki działalności dostosowane. Mniejsze firmy mają słabszą pozycję negocjacyjną i wsparcie partnera udzielającego przy tym finansowania jest często nieocenione. Jeśli mała firma prowadzi sprzedaż b2b może zwrócić się o sfinansowanie pojedynczych faktur praktycznie bez ograniczeń (oceniana jest kondycja dłużnika)- dodaje Danuta Czapeczko.

Rynek oferuje wiele narzędzi finansowania należności zarówno niewymagalnych, jak i wymagalnych, natomiast to ich umiejętne wykorzystanie pozwala przedsiębiorcom na odbudowanie naruszonej płynności finansowej. Warto jednak pamiętać, że o korzyściach transakcji decyduje czas, w którym przedsiębiorca zdecyduje się zgłosić do doradcy firmy obrotu wierzytelnościami. W przypadku sprzedaży długów im mniej go upłynie od terminu wymagalności tym lepszą cenę można otrzymać.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Pragma Inkaso

infoWire.pl