Budimex wybuduje 15- kilometrowy odcinek S5

Budimex wybuduje 15- kilometrowy odcinek S5

Dodano:   /  Zmieniono: 

31 lipca 2014 r. konsorcjum firm Budimex (lider, 50 proc. udziałów) i Heilit + Woerner Sp. z o.o. podpisało z wrocławskim oddziałem GDDKiA umowę na projekt i budowę 15- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 od węzła Korzeńsko w kierunku Wrocławia.

Wartość kontraktu wynosi 468,5 mln złotych netto.

 Zakres prac obejmuje budowę:

 15- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej,

  • dwóch węzłów drogowych,
  • Miejsc Obsługi Podróżnych,
  • 11 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S5,
  • 3 wiaduktów nad drogą ekspresową i linią kolejową E59 w ciągu dróg lokalnych,
  • dróg wewnętrznych,
  • urządzeń bezpieczeństwa i ochrony środowiska (ekrany akustyczne, ekologiczne, antyolśnieniowe, przepusty z systemem ochronno-naprowadzającym) oraz przebudowę istniejących dróg i nasadzenia zieleni.

Na realizację inwestycji konsorcjum będzie miało 2,5 roku od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Budimex SA

infoWire.pl