Obiecujące wyniki testów odwiertów w Rumunii - realizacja zobowiązań koncesyjnych

Obiecujące wyniki testów odwiertów w Rumunii - realizacja zobowiązań koncesyjnych

Dodano:   /  Zmieniono: 

Serinus Energy zakończył testy odwiertu Moftinu-1002bis na polu Satu Mare w Rumunii. Przepływ gazu, od razu po jego rozpoczęciu, wyniósł niemal 80 tys. m sześc. dziennie. Potwierdziły się również bardzo dobre wyniki wcześniej testowanego odwiertu Moftinu-1001. Wobec tak obiecujących rezultatów Serinus rozpocznie pozyskiwanie zgody na kolejną fazę poszukiwań oraz na wydzielenie w jej ramach  koncesji  produkcyjnej.

Wartość średnio 79,3 tys. m sześc. gazu dziennie utrzymywała się przez pierwsze pół godziny testów odwiertu Moftinu-1002bis, zaś wcześniej wykonany odwiert Moftinu-1001 uzyskał maksymalny przepływ gazu na poziomie 209,5 tys. m sześc. dziennie. Potwierdzone zostało istnienie węglowodorów w czterech testowanych strefach. Spółka szacuje, że złoża mogą kryć w sobie nawet 764 miliony metrów sześciennych gazu, a nie jak szacowano 297 miliony metrów sześciennych gazu zasobów perspektywicznych (nie obarczonych ryzykiem, dla P50). Jednocześnie w wyniku możliwych stymulacji, oczekuje się, że wydajność może wzrosnąć.

,,Testy odwiertów Moftinu zaowocowały bardzo dobrymi wynikami. Zgromadzone wokół nich zasoby oraz uzyskana wydajność pozwalają z optymizmem myśleć o wydobyciu komercyjnym. Dane uzyskane z testów w Rumunii pokazują, że  po Ukrainie i Tunezji także ta inwestycja była celna i aktywo może okazać się jednym z najważniejszych w naszym portfelu. Wszystko wskazuje na to, że w perspektywie kilkunastu miesięcy rozpoczniemy tam produkcję. To naprawdę dobre informacje dla naszych akcjonariuszy. Wierzymy, że dalszy rozwój w Rumunii przełoży się na wzrost wartości Serinus Energy." - powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Odwierty Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis wraz z przeprowadzonym pod koniec 2014 r. na obszarze Santau programem badań sejsmicznych 3D, obejmującym 180 km?, oraz przygotowanymi odpowiednimi dokumentami dla administracji państwowej, będą stanowiły wypełnienie zobowiązań w zakresie prac na koncesji Satu Mare. Otrzymanie pisemnego potwierdzenia wypełnienia tych zobowiązań spodziewane jest w maju 2015 r. Firma planuje rozpocząć wyłączne negocjacje z władzami rumuńskimi dotyczące trzeciego etapu poszukiwawczego. Ponadto, o ile ostateczne wyniki z dwóch odwiertów będą zachęcające  i uzyskane zostanie przedłużenie koncesji Satu Mare, Spółka wystąpi o ustanowienie Koncesji Wydobywczej dla obszaru  Moftinu.

Satu Mare to blok poszukiwawczy o powierzchni 3095,85 km?, a właścicielem 60 proc. bloku i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL - spółka całkowicie zależna Serinus (100 proc. udziału). Koncesja obejmuje znaczną liczbę odkryć węglowodorów, w tym złoże ropy Santau. Spółka wytypowała ponad 50 obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych do wierceń.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: SERINUS ENERGY

infoWire.pl