Studiujący rodzice mogą liczyć na pomoc w opiece nad dzieckiem

Studiujący rodzice mogą liczyć na pomoc w opiece nad dzieckiem

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

Coraz więcej rodziców chce godzić życie naukowe z rodzinnym. Ma to zapewnić program ,,Maluch na uczelni". Dzięki niemu szkoły wyższe otrzymają 9 mln zł na tworzenie oraz prowadzenie żłobków i klubików dziecięcych.

W wyniku pierwszej edycji programu ,,Maluch na uczelni" powstanie 1436 miejsc opieki nad dziećmi studentów i pracowników akademickich w 43 szkołach wyższych z 12 województw. ,,Ta ministerialna inicjatywa to szansa dla tych, którzy chcą łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem" - mówi serwisowi infoWire.pl Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Publiczne środki pieniężne pokryją koszt opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

,,Maluch na uczelni" jest jednym z czterech modułów programu ,,Maluch", realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Celem programu jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi. ,,W tym roku wysokość środków wynosi 151 mln zł i jest to o 50 mln zł więcej niż rok temu" - zaznacza Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem Ministra żłobki powinny powstawać nie tylko blisko miejsc naszej aktywności zawodowej, lecz także w pobliżu domów. Dlatego MPiPS w ramach pierwszego modułu programu ,,Maluch" przeznaczyło w tym roku ponad 61 mln zł na utworzenie ok. 2,3 tys. nowych miejsc opieki w 75 gminach. W ramach trzeciego modułu o środki mogą ubiegać się podmioty prywatne - 1 130 instytucji otrzyma blisko 50 mln zł na zapewnienie opieki dzieciom.dostarczył infoWire.pl
Źródło: infoWire.pl

infoWire.pl