Nowe możliwości inwestycyjne w ING Banku Śląskim

Nowe możliwości inwestycyjne w ING Banku Śląskim

Dodano:   /  Zmieniono: 

ING Bank Śląski zaproponował klientom odświeżoną ofertę produktów strukturyzowanych. Nowa linia produktu Inwestycyjnej Lokaty Terminowej nosi teraz nazwę ,,Suma Procentów".

,,Od lat oferujemy naszym klientom atrakcyjne produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Chcemy ich wspierać w podejmowaniu decyzji o świadomym inwestowaniu, stąd nasza decyzja o odświeżeniu produktu strukturyzowanego Inwestycyjna Lokata Terminowa. Zmiany obejmują m.in. zmniejszenie minimalnej wpłaty do 1000 zł, skrócenie okresu inwestycji do 12miesięcy , obniżenie opłaty za zerwanie produktu przed jego terminem zapadalności oraz zmianę konstrukcji inwestycyjnej. Wprowadziliśmy większą liczbę pomiarów wartości aktywa bazowego (kurs walutowy) w trakcie okresu inwestycji, co daje klientowi więcej szans na osiągnięcie zysku. Przyjęta strategia inwestycyjna zakłada scenariusz względnej stabilizacji kursu walutowego EUR/PLN z możliwym przejściowym osłabieniem złotego do euro. Maksymalny zysk z inwestycji może wynieść 4,08% - powiedział Grzegorz Jakubczyk, Senior Product Manager w ING Banku Śląskim.

Inwestycyjna Lokata Terminowa ,,Suma Procentów" to produkt skierowany do klientów detalicznych, w tym również z segmentu Personal Banking. Jego dochodowość zależy od zachowania się kursu złotego względem euro - wyliczana jest w oparciu o kurs średni publikowany przez Narodowy Bank Polski. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł, a okres inwestycji - 12 miesięcy.

Produkty strukturyzowane oferowane przez ING Bank Śląski, poza możliwością osiągnięcia zysku, dają pełną gwarancję zainwestowanego kapitału w dacie ich zakończenia.

Przypominamy, że oferta inwestycyjna w ING Banku Śląskim obejmuje szereg nowoczesnych produktów, w tym ING Konto Funduszowe SFIO, wprowadzone do oferty w  marcu bieżącego roku. Konto jest skierowane  do osób poszukujących dywersyfikacji swoich inwestycji oraz wyższego zysku. To nowoczesne rozwiązanie inwestycyjne - fundusz, który inwestuje w szeroki wachlarz innych funduszy inwestycyjnych. ING Konto Funduszowe wyróżnia się prostotą i przejrzystością, która ułatwia wybór odpowiedniej dla klienta strategii inwestycji.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

infoWire.pl