Nowe możliwości Stacji Żórawina

Nowe możliwości Stacji Żórawina

Dodano:   /  Zmieniono: 

W województwie dolnośląskim TAURON Dystrybucja oddał do użytku jedną z największych w Polsce stacji elektroenergetycznych zrealizowanych w technologii prefabrykatów żelbetowych przestrzennych. Przebudowa Głównego Punktu Zasilania Żórawina zwiększyła możliwości dyspozytorskie, eksploatacyjne i przyłączeniowe obiektu.

W związku z przebudową linii 110 kV relacji Żórawina-Strzelin i Żórawina-Wrocław oraz pilną potrzebą przyłączenia nowych klientów do rozdzielni 20 kV zasilanej tylko z jednego transformatora mocy, konieczne stało się dostosowanie wyeksploatowanej stacji Żórawina do obecnie obowiązujących standardów technicznych.

GPZ Żórawina został zrealizowany jako obiekt w technologii prefabrykatów żelbetowych przestrzennych, powszechnie stosowanej w budownictwie przemysłowym. Oznacza to, że stacja była budowana z gotowych materiałów, przywiezionych na plac budowy przez 41 tirów ze specjalnymi naczepami. Zastosowanie takich materiałów do przebudowy stacji pozwoliło zabezpieczyć urządzenia rozdzielni, co zapewni im długotrwałe funkcjonowanie.

- Zabezpieczenia, automatyka i telemechanika rozdzielni wysokiego i średniego napięcia zostały unowocześnione i dostosowane do nowych potrzeb dyspozytorskich i eksploatacyjnych. Dzięki temu osiągnięto prawidłową obsługę stacji w zakresie ruchowym oraz możliwość podłączanie nowych klientów - tłumaczy Leszek Janisiów, koordynator budowy stacji ze strony TAURON Dystrybucja.

Kompleksowa przebudowa obiektu była tym trudniejsza, że prace musiały zostać wykonane na czynnym obiekcie, działającym przez znaczną część cyklu inwestycyjnego na jednym transformatorze.

GPZ Żórawina to czwarta stacja oddziału TAURON Dystrybucja na terenie Wrocławia, wykonana z gotowych elementów. Punkt zasilający posiada m.in. najprostszy układ elektroenergetyczny tzw. ,,H5" stwarzający różne możliwości pracy sieci zasilającej, dwa transformatory 110/20 kV oraz nowy system sterowania i nadzoru z lokalnym stanowiskiem operatorskim usprawniający kontrolę pracy.

Nowa inwestycja TAURON Dystrybucja zasila sześć gmin znajdujących się na terenie powiatów: wrocławskiego, strzelińskiego i oławskiego oraz południowe obrzeża Wrocławia.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: TAURON Polska Energia SA

infoWire.pl