NSA oddalił skargę PMPG na decyzję KNF

NSA oddalił skargę PMPG na decyzję KNF

Dodano:   /  Zmieniono: 

Wprawdzie sąd rozumie nadzwyczajne okoliczności transakcji, ale należy je wpisać w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej   z taką argumentacją Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Platformy Mediowej Point Group S.A. (GPW: POINTGROUP, PGM) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego.

Decyzja KNF z sierpnia 2010 r. dotyczyła naruszenia przez PMPG obowiązków informacyjnych spółki giełdowej przez podanie w raporcie bieżącym nr 52/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r., a dotyczącym nabycia udziałów w AWR WPROST Sp. z o.o. danych dotyczących cennikowych przychodów z reklam tygodnika WPROST jako jednego ze wskaźników sytuacji ekonomicznej nabywanej spółki. W ocenie Komisji, zdanie z raportu w brzmieniu: Według danych cennikowych Expert Monitora (bez uwzględnienia rabatów i autopromocji) w ub. r. WPROST zarobiło 98,7 mln zł bez podania informacji, że nie jest to wynik finansowy Agencji Wydawniczo-Reklamowej WPROST Sp. z o.o. mogło wprowadzać w błąd inwestorów.

Odwołując się od decyzji KNF, PMPG podnosiła, że wspomniane zdanie odnosiło się do opisu pozycji tygodnika WPROST na rynku tygodników społecznoekonomicznych i było elementem logicznego ciągu, w którym spółka podawała informacje o czytelnictwie oraz informacje o cennikowych przychodach innych podmiotów w tym segmencie. W ocenie spółki, informacja ta, podana w raporcie bieżącym, nie miała wpływu na decyzje inwestorów, a zarówno pochodzenie, jak i odniesienie podanej informacji zostało jasno opisane w raporcie.  

Respektując orzeczenie NSA, nie podzielam jego argumentacji i uważam, że  biorąc pod uwagę okoliczności transakcji - z obowiązków informacyjnych wywiązaliśmy się rzetelnie podsumowuje Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG S.A.       

   

 

Źródło: Platforma Mediowa Point Group SA

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także