Pięć najważniejszych technologicznych trendów w 2015 roku

Pięć najważniejszych technologicznych trendów w 2015 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

17 grudnia 2014 r. firma Samsung Electronics zaprezentowała wyniki badań nad trendami, które będą miały znaczący wpływ na nasze domy, miejsce pracy, codzienne obowiązki, zwyczaje zakupowe, a nawet edukację w 2015 r. i kolejnych latach.

Nowe technologie, ewoluujące zachowania konsumentów oraz zmieniające się postawy w firmach i urzędach sprawią, że już od przyszłego roku zaczniemy zauważać istotne zmiany w codziennym życiu.

Ran Merkazy z Europejskiego Centrum Innowacji Produktów Samsung powiedział - Technologia może przyczynić się do istotnych zmian w naszym życiu. Ujawniające się trendy, w tym niektóre całkiem nowe, doprowadzą do zmiany naszej codzienności, począwszy od sposobu życia i pracy, do rzeczy, które na sobie nosimy oraz powodów, dla których je zakładamy. Trendy te są zapowiedzią przyszłości, ku której zmierzamy.

Prognozy firmy Samsung:

Technologia ubieralna stworzy nową erę w stylu i sposobie pracy liderów, menedżerów

Biznesmeni będą coraz częściej korzystali z technologii ubieralnej, ułatwiającej organizowanie czasu i dostęp do informacji oraz podnoszącej efektywność pracy.

Szefowie firm będą korzystali z technologii ubieralnej, począwszy od smartwatchy, aby móc być zawsze ,,online", nawet bez smartfona w kieszeni. Oto wnioski z nowych badań firmy Samsung nad urządzeniami ubieralnymi i ich wykorzystaniem w biznesie:

47% respondentów uważa, że technologia ubieralna wspomaga ich inteligencję

61% czuje się lepiej poinformowanymi

37% deklaruje, że technologia ubieralna pomogła im w rozwoju kariery

61% twierdzi, że dzięki tej technologii wzrosła ich efektywność

Firma Samsung przewiduje, że od 2015 r. technologia ubieralna upowszechni się w biurach na całym świecie.

 

Będziemy organizować swoje życie bardziej inteligentnie, uwzględniając np. fakt, że mamy różną sprawność psychofizyczną w różnych porach dnia

Nowe aplikacje wraz z coraz popularniejszą technologią ubieralną pomogą ludziom w ustaleniu, o jakiej porze doby są najbardziej wydajni, ile potrzebują snu i na kiedy powinni zaplanować odpoczynek. Dzięki dostępnym danym coraz więcej ludzi będzie miało świadomość, kiedy ich produktywność jest największa. Będą oni mogli wówczas zaplanować swój dzień pracy z uwzględnieniem tej informacji.

Lysa Clavenna, Dyrektor ds. innowacyjności w europejskim oddziale firmy Samsung powiedziała - W miarę upowszechniania coraz bardziej kompleksowego podejścia do kwestii jakości życia, będą pojawiać się nowe aplikacje i urządzenia obsługujące ten aspekt. Ludzie nauczą się identyfikować czas, kiedy są najbardziej wydajni oraz kiedy potrzebują przerwy w pracy i oczyszczenia umysłu.

Ta technologia być może pozwoli zmodyfikować grafik pracy i uwolnić się od schematów tradycyjnych godzin urzędowania od 9:00 do 17:00. Spośród 4500 pracowników objętych badaniem przeprowadzonym w tym roku przez firmę Samsung, trzy czwarte przeplata pracę z życiem prywatnym, załatwiając sprawy prywatne w godzinach pracy (75 procent) i sprawy służbowe w czasie prywatnym (77 procent). Na każde 10 osób niemal 4 (38 procent) twierdzi, że to pomaga im wykonać większą ilość pracy w tym samym czasie. Prawie jedna trzecia (32 procent) uważa, iż dzięki temu lepiej panuje nad prywatnymi sprawami. Tyle samo respondentów utrzymuje, że pozwala im to zmniejszyć stres. 

Lysa Clavenna dodała - Przewidujemy, że w 2015 r. zjawisko przeplatania pracy z życiem prywatnym będzie nadal postępować. Przyszłościowo myślące firmy, dostrzegające istnienie rozwiązań umożliwiających telepracę i elastyczność czasu pracy, zaakceptują tę sytuację i zreformują podejście do nowoczesnej koncepcji miejsca pracy.

 

Technologia rzeczywistości wirtualnej oraz innowacyjne wykorzystanie ekranów i monitorów doprowadzi do powstania nowej generacji cyfrowych sklepów, pozwalając przezwyciężyć ograniczenia w handlu detalicznym wynikające z ograniczonej przestrzeni i wysokich czynszów.

Trudno zaprzeczyć, że wielokanałowość sprzedaży detalicznej poważnie zmieniła wygląd tradycyjnych ulic handlowych. Według profesjonalnej analizy PwC w pierwszej połowie 2014 r. w Wielkiej Brytanii codziennie zamykano średnio 16 sklepów.

Sklepy w prestiżowych lokalizacjach mają zwykle wysokie czynsze i często niewielką powierzchnię. Dlatego marki muszą wykazać się innowacyjnością w prezentowaniu swoich produktów. Jednym z pomysłów umieszczenie na ścianach interaktywnych wyświetlaczy i tabletów.

Nie spada także popularność sklepów ,,pop-up", czyli placówek handlowych otwieranych na krótki czas. Koncepcję tę czeka modernizacja i wirtualizacja. W takich sklepach klienci będą odbierali produkty zakupione przez Internet. Zakupy można będzie także robić o nietypowej porze i w nietypowym miejscu.

Do segmentu handlu detalicznego wkroczy też wirtualna rzeczywistość. Dzięki niej klienci będą mogli wirtualnie zapoznać się z szerszą ofertą produktów i usług, takich jak samochody, czy propozycje biur turystycznych. Technologia pozwoli także opracować nowe metody szkolenia pracowników placówek handlu detalicznego.

 

Ułatwienia w obsłudze poszczególnych systemów domowych spowodują, że zainteresują one nie tylko entuzjastów zaawansowanych technologii, ale także użytkowników zwracających uwagę przede wszystkim na estetykę i elegancję domowych sprzętów.

Dwie na pięć osób ma już w swoich domach jakieś zautomatyzowane systemy. Najpopularniejsze to ogrzewanie i klimatyzacja (22%) oraz systemy domowej rozrywki (16%).

Firma Samsung przewiduje, że coraz większa grupa ludzi będzie automatyzować swoje domy, w miarę jak będzie to coraz łatwiejsze. Poprawa doświadczeń użytkownika sprawi, że automatyzacja domu stanie się prostą i efektywną metodą sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego i innymi systemami.

Wspólne platformy sprzętowe staną się bardziej wyrafinowane, a jednocześnie łatwiejsze w obsłudze. Stanie się to za sprawą otwartych platform domowej automatyki, takich jak SmartThings firmy Samsung.

Dzięki SmartThings użytkownik może łatwo przekształcić swój dom w tzw. dom inteligentny i sterować poszczególnymi urządzeniami i sprzętami za pomocą smartfonu.

 

Większość dzieci, które urodzą się w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie uczyć się programowania tak samo, jak liczenia oraz czytania i pisania

Komisja Europejska szacuje, że do 2020 r. pojawi się 900 000 wakatów na stanowiskach związanych z informatyką i łącznością. W 2015 r. na około 90% miejsc pracy będzie wymagana umiejętność obsługi komputera przynajmniej w minimalnym zakresie.

Władze coraz częściej uznają, że obsługa komputera jest jedną z fundamentalnych i podstawowych umiejętności, i wprowadzają naukę programowania do szkół. W bieżącym roku akademickim w Wielkiej Brytanii wprowadzono nowy program nauczania ,,Computing", zgodnie z którym programowania będą uczyć się już pięciolatki. W Estonii nauka programowania dla dzieci jest prowadzona już od kilku lat.

Firma Samsung przewiduje, że w 2015 r. i w kolejnych latach te innowacje w edukacji będą stopniowo stawały się normą, a firmy, placówki edukacyjne i władze będą współpracowały na rzecz rozwijania odpowiednich kwalifikacji przez mieszkańców całej Europy.

W dłuższym okresie trend ten przyczyni się do zwiększenia popularności staży, gdyż firmy zorientują się, że przyjmowanie do pracy młodych i umiejących obsługiwać komputer pracowników po prostu się opłaca. Zapotrzebowanie na pracowników obeznanych z komputerami przyczyni się do rozkwitu placówek oferujących intensywne kursy komputerowe, dzięki którym pracownicy z dłuższym stażem będą mogli szybko opanować techniki programowania.

###

O Europejskim Zespole ds. Innowacyjności Produktów firmy Samsung

W Samsung Electronics działa w sumie pięć zespołów ds. innowacyjności produktów (PIT). Zespoły pracujące w różnych częściach świata - w tym w Europie - są wewnętrznymi inkubatorami rozwijającymi technologie i innowacje w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Zespół europejski - z siedzibą w Londynie - zajmuje się produktami i usługami firmy Samsung dla konsumentów i firm z całej Europy, analizując lokalne trendy w kulturze, stylu życia i przemyśle w regionie.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

infoWire.pl
 

Czytaj także