PZU SA, Paweł Surówka - Prezes Zarządu, #159 PREZENTACJE WYNIKÓW