Handel indeksami giełdowymi
Materiał partnera

Handel indeksami giełdowymi

Giełda
Giełda / Źródło: xtb.com/pl
Indeksy giełdowe są wskaźnikami, które odzwierciedlają wycenę akcji poszczególnych spółek. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych najbardziej znane są indeksy WIG i WIG20, ale na całym świecie takich indeksów jest znacznie więcej.

Pozwalają one na inwestowanie i zarabianie. Sprawdźmy, w jaki sposób prowadzić handel indeksami giełdowymi?

Czym są indeksy giełdowe?

Na podstawie wyceny akcji poszczególnych spółek wyliczane są wskaźniki, nazywane indeksami giełdowymi. Przy szacowaniu indeksów bierze się pod uwagę odpowiednie wagi. Na przykład indeks UK100 (indeks FTSE) jest indeksem akcji 100 spółek notowanych na giełdzie w Londynie z najwyższą kapitalizacją rynkową. Z kolei indeks WIG20 jest najbardziej prestiżowym indeksem na warszawskiej GPW i notuje 20 największych polskich spółek akcyjnych. Dużą popularnością wśród inwestorów handlujących indeksami giełdowymi cieszy się indeks Dow Jones Industrial Average (US30) obliczony w wyniku połączenia 30 dużych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Jeśli następuje spadek takiego indeksu, to średnia wartość akcji spółek, wchodzących w ten indeks, również musiała zmaleć.

Jak prowadzone są transakcje na indeksach?

Inwestorzy dokonujący transakcji na indeksach (sprawdź: https://www.xtb.com/pl/indeksy-gieldowe-kb), handlują nimi w ten sam sposób jak innymi kontraktami na różnice kursowe. Mogą zajmować pozycje w zależności od tego czy zakładają się, że wartość indeksu wzrośnie, czy spadnie. Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji, w której dokonana zostanie „sprzedaż” indeksu po wyższej cenie niż cena zakupu albo „kupno” indeksu po niższej cenie niż ta, po której indeks został sprzedany.

Aby lepiej zrozumieć handel indeksami giełdowymi, trzeba przedstawić istotę kontraktów CFD. To kontrakty na różnicę kursową, które zawierane są przez dwa podmioty: „kupującego” i „sprzedającego”. Podmioty te zakładają się co do ruchu ceny danego aktywa. W przypadku indeksów giełdowych spekuluje się nad kierunkiem, jaki w przyszłości może obrać dany indeks. Kontrakty CFD na indeksach giełdowych to instrumenty pochodne, pozwalające na zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen. Są lewarowane i umożliwiają zajmowanie przez handlowców długich lub krótkich pozycji.

Trudności w handlu indeksami giełdowymi

Przewidywanie zmiany cen walut czy akcji spółek giełdowych wydaje się proste w porównaniu z przewidywaniem wzrostów i spadków kursów indeksów giełdowych, ponieważ zależne są one od wyceny wielu różnych akcji spółek.

W konstrukcji indeksu giełdowego jest co najmniej kilka różnych akcji, których zmienność kursu może być bardzo dynamiczna. Rzadko kiedy wartość indeksów giełdowych zmienia się o więcej niż kilka punktów procentowych w ciągu dnia, ponieważ akcje spółek wchodzących w skład indeksu mają najczęściej stabilną wycenę i nie podlegają gwałtownym wahaniom w tym samym kierunku w tym samym czasie. Na przykład, jeśli 10 akcji spółek z WIG20 rośnie, ale w tym samym czasie akcje pozostałych 10 spółek tracą na wartości, wartość indeksu giełdowego nie zmieni się w sposób znaczący.

Handel indeksami giełdowymi

Dzięki podjęciu handlu indeksami giełdowymi inwestorzy mają możliwość osiągania ekspozycji na krajowych rynkach akcji. Mogą sprzedać indeksy na krótko, przy założeniu, że notowania na rynku spadną albo postawić na pary indeksów, co polega na jednoczesnym zakupie jednego indeksu i sprzedaży drugiego.

Większość akcji notowanych na giełdzie idzie w parze z danym indeksem, dlatego handel samymi indeksami giełdowymi jest praktycznym sposobem na uzyskanie ekspozycji na krajowy rynek akcji. Stwarzają one szerokie możliwości wypracowania zysku, ale wymagają również podejmowania decyzji po wykonaniu szczegółowych analizy rynku giełdowego jako całości.

Sprawdź także: https://www.pb.pl/xtb-o-nowych-regulacjach-rynku-forex-929672

Źródło: xtb.com/pl
+
 0

Czytaj także