Dziś ostatni dzień zgłaszania pracowników do PPK

Dziś ostatni dzień zgłaszania pracowników do PPK

Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Dziś kolejny ważny termin dotyczący Pracowniczych Programów Kapitałowych. Pracodawco, sprawdź, czy dopełniłeś obowiązków. Konsekwencje mogą być bolesne.

Dziś mija kolejny ważny termin dotyczący Pracowniczych Programów Kapitałowych. Do końca dnia firmy, które zatrudniają więcej niż 250 osób, muszą zgłosić swoich pracowników do programu. Będzie to umowa, która rozpocznie pobieranie składek do PPK. Wcześniejsza umowa, którą firmy musiały podpisać do 25 października, dotyczyła wyboru operatora. W przypadku przekroczenia terminy przedsiębiorcom groziła kara w wysokości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok.

W pierwszy etap programu PPK włączonych zostało 3088 firm z całego kraju. Tyle bowiem spełnia kryterium zatrudnienia ponad 250 pracowników.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

PPK zostały opracowane po to, aby:

  • Zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków
  • Wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy
  • Pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Firmy niegotowe na PPK

Na początku października KPMG przedstawiło wyniki raportu dotyczącego wdrażania PPK. Wynika z niego, że zaledwie 19 proc. organizacji zatrudniających powyżej 250 osób zadeklarowało w sierpniu br. pełną gotowość do wdrożenia PPK, jednak aż 70 proc. przyznało, że jest w trakcie zaawansowanego procesu wdrażania programu. Respondenci zadeklarowali, że zrealizowanymi w największym stopniu są kwestie związane z pierwszą fazą wdrożeń - czyli przygotowaniem harmonogramu wdrożenia PPK, którego zrealizowanie zadeklarowało 40 proc. przedsiębiorstw oraz konsultacjami pracowniczymi, które zrealizowano w 45 proc. firm.

„Warto jednak zwrócić uwagę, że kwestie organizacyjne budzące największe obawy 62 proc. przedsiębiorców, pozostają zrealizowane na dość niskim poziomie. Zaledwie 22 proc. ankietowanych przez KPMG firm przyznało, że dostosowało wewnętrzne regulacje do wymogów PPK, dodatkowo tylko 19 proc. organizacji dostosowało do wymogów PPK własne systemy IT. Jednocześnie aż co trzecia firma przyznała, że znajduje się dopiero w momencie przygotowań do rozpoczęcia realizacji wymaganych etapów wdrożenia PPK” – czytamy także.

Czytaj też:
Ostatni dzień na dopełnienie formalności w sprawie PPK. Za spóźnienie firmy zapłacą ogromną karę

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / mojeppk.pl / KPMG
 1

Czytaj także