PwC: Warszawa wyprzedza inne polskie miasta o trzy długości

PwC: Warszawa wyprzedza inne polskie miasta o trzy długości

Warszawa
Warszawa / Źródło: Pixabay / TeroVesalainen
Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże polskie miasta, wynika z 4. edycji opracowania "Raport o polskich metropoliach: Warszawa", przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

„Bez wątpienia przoduje niemal pod każdym względem w stosunku do wielkich miast Polski. Wartość wskaźnika Kapitału Atrakcyjności Inwestycyjnej potwierdza, że Warszawa jest największym i najatrakcyjniejszym centrum biznesowym Polski i jednym z wiodących w regionie” – powiedział główny doradca ekonomiczny PwC, współautor raportu Witold Orłowski, cytowany w komunikacie.

PwC podało, że spośród siedmiu analizowanych kapitałów, Warszawa zanotowała wzrost względem średniej w Kapitale Jakości Życia oraz Kapitale Kultury i Wizerunku.

„Miasto wyróżnia się w tych obszarach m.in. wysoką jakością edukacji (zarówno w szkołach średnich, jak też wyższych), wysokim poczuciem bezpieczeństwa wśród mieszkańców (co jest także efektem bardzo wysokich wydatków na bezpieczeństwo), wyższą niż w pozostałych miastach dostępnością lekarzy w prywatnej służbie zdrowia, a także korzystnym stanem środowiska naturalnego - choć wyzwaniem nadal pozostaje poprawa jakości powietrza. Eksperci podkreślają, że miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia i równie atrakcyjną destynacją turystyczną” – czytamy dalej.

12. w Unii Europejskiej

Warszawa jest liderem, jeśli chodzi o Kapitał Źródeł Finansowania. Warszawa ma najwyższy poziom PKB per capita i największe dochody budżetowe. Miasto uzyskuje najwyższe wśród 12 miast środki z .

„W mijającej perspektywie finansowej UE Warszawa była wiodącym beneficjentem środków unijnych, podobnie jak w latach wcześniejszych. Oprócz znaczącej rozbudowy infrastruktury transportowej w mieście i metropolii, Warszawa umiejętnie wykorzystała środki na projekty prorozwojowe i społeczne. Myślę, że położenie nacisku w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 na zrównoważony rozwój i innowacje tworzy przed Warszawą nowe możliwości dalszej promocji przedsiębiorczości, nowych technologii i zielonego rozwoju” – powiedziała partner w PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej Agnieszka Gajewska.

Autorzy raportu rekomendują, by Warszawa, jako lider w kategorii atrakcyjności inwestycyjnej, pełniła rolę wzorcową, jeśli chodzi o zintegrowaną strategię smart city w skali kraju.

„Warszawa wykorzystuje atuty związane z potencjałem inwestycyjnym i atrakcyjnością turystyczną, jednocześnie podnosząc jakość życia mieszkańców. Oczywiście, nie brakuje tu wyzwań. Jednym z ważniejszych, charakterystycznych też dla innych metropolii, jest smog, a także uciążliwość ruchu drogowego. Realizowane przez miasto inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego czy dofinansowanie wymiany pieców grzewczych mogą z pewnością przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji. Innym ważnym zadaniem dla miasta jest długofalowe planowanie rozwoju i integrowanie różnych polityk miejskich np. zagospodarowania terenów inwestycyjnych (współpraca z inwestorami) z rozwojem transportu publicznego i infrastruktury społecznej” – podsumował dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC Dionizy Smoleń, cytowany w komunikacie.

Łączenie nauki z biznesem

Stolica stawia również na łączenie nauki z biznesem. Przejawia się to w promowaniu oferty wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz włączaniu ich w dyskusję na temat potrzeb miasta.

Analiza PwC objęła 12 miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź), gdzie mieszka 6,7 mln osób, czyli 18 proc. całej ludności kraju, wytwarzając 32 proc. całkowitego PKB. Biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich 16,1 mln osób, czyli 42 proc. całej ludności, wytwarzając aż 55 proc. całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76 proc. wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii.

Raporty ukazują się co cztery lata od 2007 r. i opisują rozwój miast w oparciu o autorską metodę uwzględniającą 7 kapitałów: Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny, Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny, Kapitał Kultury i Wizerunku, Kapitał Jakości Życia, Kapitał Źródeł Finansowania, Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej oraz Kapitał Ludzki i Społeczny.

Czytaj też:
Warszawa także bez aut spalinowych w centrum?

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także