ZBP: Banki uzgodniły trzymiesięczne odroczenie spłaty kredytów ze względu na pandemię Covid-19

ZBP: Banki uzgodniły trzymiesięczne odroczenie spłaty kredytów ze względu na pandemię Covid-19

Konto bankowe
Konto bankowe Źródło:Materiały prasowe
Banki podejmują działania, które służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19, podał Związek Banków Polskich

Banki proponują odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

„Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią – czytamy w komunikacie.

– Sądzimy, że w ciągu kilkudziesięciu godzin konkretne banki będą przekazywały do publicznej wiadomości jakie rozwiązania wprowadzają. Te pakiety będą rozwijały się w czasie i mogą się różnić w zależności od banku – powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz podczas wideokonferencji.

Prezes poinformował, że niektóre banki mogą zaproponować dłuższe "wakacje kredytowe" niż na okres 3 miesięcy.

Dziś pokazujemy to minimum, ale liczymy się z tym, że po przedstawieniu programu wsparcia przez pana premiera, będziemy mogli doprecyzować co do potrzeb poszczególne programy dodał.

Bez opłat i prowizji za zawieszenie rat

W dzisiejszym komunikacie ZBP podał, że banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta, podano także.

– Klienci indywidualni i firmowi będą wchodzili w fazę sytuacji zamknięcia szkół i zmniejszającej się aktywności gospodarczej i będą potrzebowali wsparcia. Jest wiele banków, każdy ma trochę różniący się system informatyczny i nie jest możliwe, by oferta wakacji kredytowych, odstąpienia czasowego od spłaty rat była dokładnie taka sama. To wynika z różnic technologicznych – podkreślił prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło podczas wideokonferencji.

Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy, podano także.

„Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego” – czytamy dalej.

Również leasing

ZBP wskazał także, że banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów. Również banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

Jak poinformował dziś Pietraszkiewicz, banki biorą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł wobec 50 zł obecnie.

– Te prace były już zaawansowane. Można się spodziewać, że w kolejnych tygodniach i miesiącach terminale będą mogły działać z funkcją wypłaty do 100 zł. Będzie to musiało być rozłożone w czasie, bo wymaga głębszych modyfikacji systemów informatycznych. Uważamy, że to jest bardzo duża wartość ze względów sanitarnych. Należy się spodziewać, że w ciągu kilku dni, czy tygodni zostanie uruchomiona w niektórych bankach. W innych później - ze względu na konieczność zmian technologicznych – wyjaśnił Pietraszkiewicz.

Dodał, że banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą także działania, by zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Jak poinformował prezes ZBP, w wypracowywaniu propozycji sektora uczestniczyło 15 banków, w tym banki zrzeszające banki spółdzielcze. "Po dzisiejszym apelu jestem przekonany, że ta propozycja zostanie przyjęta. W konferencji uzgodnieniowej brało udział ponad 70 banków. W środowisku jest pełna mobilizacja i zrozumienie" - podkreślił.

Banki deklarują, że zapisy tego komunikatu zostaną niezwłocznie wdrożone i stosowane przez banki, podkreślono.

Banki apelują jednocześnie do organów państwowych o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa COVID -19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność systemu finansowego, podsumowano.

Czytaj też:
mBank umożliwia zawieszenie spłaty kredytu. Można tego dokonać przez internet