Groźny przepis w tarczy 4.0. Firmy odcięte od inwestorów na dwa lata

Groźny przepis w tarczy 4.0. Firmy odcięte od inwestorów na dwa lata

Jadwiga Emilewicz
Jadwiga Emilewicz Źródło: Newspix.pl / MACIEJ GOCLON / FOTONEWS
5 czerwca Sejm przyjął kolejny projekt tarczy antykryzysowej, tzw. tarczy 4.0. Projekt zakłada m.in. wakacje kredytowe, dłuższy zasiłek opiekuńczy, czy dopłaty dla firm. Znalazł się w niej jednak przepis, który zdaniem ekonomistów utrudni pozyskiwanie kapitału przez firmy.

W tarczy 4.0 artykuł 47. mówi o wprowadzenia ograniczeń dotyczących przejęć firm przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Strona rządowa tłumaczy, że takie działania są konieczne, bo pandemia koronawirusa i problemy firm powodują, że wycena rodzimych przedsiębiorstw jest niższa. Zgodnie z przyjętym przez Sejm prawem nabycie znacznej liczby udziału w takich firmach będzie kontrolowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ochroną objęte są firmy, których przychód na terenie Polski przekroczył 10 mln euro.

Jak czytamy w projekcie ustawy, postępowanie kontrolne może być również wszczęte wobec podmiotów posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE. Powodem takiego działania będą przesłanki wskazujące na nadużycie lub obejście prawa.

Co ciekawe, spółki zależne lub oddziały firm chcących dokonać przejęć będą uznawane za podmioty nie mające swojej siedziby na terytorium państwa członkowskiego. Ustawodawca przewidział również spore kary.

Kto bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nabywa lub osiąga znaczące uczestnictwo albo nabywa dominację, podlega grzywnie do 50 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

Negatywne skutki dla firm

Prof. Robert Gwiazdowski ocenia, że rząd stara się utrudnić firmom działanie w warunkach rynkowych, ograniczając poprzez tego typu przepisy napływ kapitału zagranicznego do Polski. W ocenie eksperta takie działania wprowadzają zakaz pozyskiwania przez polskie firmy kapitału na rozwój ze źródeł prywatnych:

Artykuł został opublikowany w 21/2020 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.