Gwarantowane 4 mld zł na onkologię. Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

Gwarantowane 4 mld zł na onkologię. Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:Newspix.pl / TEDI
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym, zakładającą ustawowe zagwarantowanie corocznego przekazywania Funduszowi wpłaty z budżetu państwa nie niższej niż 4 mld zł m.in. leczenie i profilaktykę chorób onkologicznych.

– Ustawa ta dopełnia system po to, aby każdy miał tę potencjalną możliwość znalezienia wsparcia, opieki i ratunku w trudnych sytuacjach. Za przyjęciem tej ustawy opowiedziało się 440 posłów. Zatem można śmiało powiedzieć, że jest to ustawa ponad jakimikolwiek politycznymi uwarunkowaniami i podziałami, za co ogromnie dziękuję – powiedział Duda przed podpisaniem ustawy, której projekt stanowił przedłożenie prezydenta.

Budżet Funduszu Medycznego ma być corocznie zasilany wpłatą z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł rocznie począwszy od 2021 r. do roku 2029. Z funduszu mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, programy profilaktyczne, innowacyjne terapie lekowe, a także świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, którego dysponentem ma być minister zdrowia. W jego ramach Funduszu zostały wyodrębnione subfundusze, obsługujące konkretne obszary ochrony zdrowia:

  • subfundusz infrastruktury strategicznej
  • subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych
  • subfundusz rozwoju profilaktyki
  • subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Ustawa wskazuje przychody Funduszu, którymi mają być: wpływy z tytułu opłat od wydania opinii przez wojewodę lub ministra zdrowia dot. celowości budowy podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych lub innej inwestycji tego rodzaju, dotacje z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy oraz wpływy z innych tytułów.

Czytaj też:
Kaczyński idzie na zwarcie z Andrzejem Dudą. „PiS to przegra”