Zasiłek opiekuńczy przedłużony. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy przedłużony. Komu przysługuje i ile wynosi?

Kobieta opiekująca się dzieckiem
Kobieta opiekująca się dzieckiem Źródło:Shutterstock / Dragana Gordic
Od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązują nowe obostrzenia. Zamknięte są galerie handlowe, siłownie i hotele. Przedłużono także część dotychczasowych restrykcji, a wśród nich naukę zdalną dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Rodzice mogą ubiegać się zasiłek. Podpowiadamy, ile wynosi i kto może o niego wnioskować.

Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania zasiłku opiekuńczego. W związku z nowymi obostrzeniami, które weszły w życie 28 grudnia i potrwają do 17 stycznia, nadal obowiązuje nauka zdalna dla wszystkich dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Normalnie funkcjonują wyłącznie przedszkola i żłobki.

Zasiłek opiekuńczy – ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy związany z opieką w trakcie pandemii nie różni się niczym od znanego wcześniej zasiłku. Jego wysokość to 80 proc. wynagrodzenia rodzica lub opiekuna. Wypłacany jest za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy – kto może otrzymać?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Lista przypadków, w których można się o niego starać, jest dość długa. Obowiązuje:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19
  • w przypadku ograniczonego otwarcia tych placówek

Zgodnie z obecnymi regulacjami, dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przedłużenie nauki zdalnej dzieci począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, przysługuje:

  • rodzicom dzieci do lat 8
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą
  • nie jest on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym

Czytaj też:
Zasiłek opiekuńczy przedłużony. Premier Morawiecki: Będzie kosztować 3 mld zł