Budżet na 2021 r. przyjęty przez Senat z ponad setką poprawek. Nagrody dla medyków i podwyżki dla nauczycieli

Budżet na 2021 r. przyjęty przez Senat z ponad setką poprawek. Nagrody dla medyków i podwyżki dla nauczycieli

Senat
Senat Źródło: Shutterstock / Maciej Matlak
Senat przyjął z poprawkami ustawę budżetową na 2021 rok. Zakłada ona deficyt finansów publicznych na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4 proc. i średnią inflację 1,8 proc. Przewidziano też 4 mld zł na nagrody dla medyków pomagających w walce z COVID-19.

przyjął ustawę budżetową na rok 2021 z ponad 100 poprawkami. Zakładają one m.in. przekazanie z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Za ustawą budżetową na rok 2021 wraz z poprawkami opowiedziało się wczoraj wieczorem 98 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawa budżetowa na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł, wzrost PKB w wysokości 4 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 1,8 proc.

Dodatki dla medyków walczących z COVID-19 i wsparcie onkologii

Część poprawek, przyjętych przez Senat dotyczyła przesunięcia środków na ochronę zdrowia. Senatorowie zdecydowali, że 4 mld zł powinno trafić na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia, zajmujących się chorymi na COVID-19, a nie tylko tymi, którzy zostali do tych zajęć skierowani przez wojewodów.

Uznali też, że 1,95 mld zł zostanie przekazanych na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, ponad 300 mln zł dofinansowanie leczenia na COVID-19 (120 mln zł na leczenie pacjentów z powikłaniami po COVID-19, 100 mln zł dla Państwowego Ratownictwa Medycznego na zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19; 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19), 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 80 mln zł na dofinansowanie zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych. Senatorowie opowiedzieli się także za przeznaczeniem w przyszłym roku 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. Zabezpieczono także 300 mln zł na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauczania zdalnego.

Nie będzie kolejnych 2 mld zł dla mediów?

Senatorowie zdecydowali o skreśleniu przepisu, umożliwiającego przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych o wartości 1 mld 950 mln zł jako rekompensaty z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.

W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.:

  • Finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł)
  • Zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.)
  • Waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł)
  • Realizację świadczenia „Dobry start” (1,4 mld zł)
  • Finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego
  • Finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB
  • Wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki
  • Finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa
  • Zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych

Czytaj też:
100 mln zł na program in vitro. Senat przyjął poprawkę

Źródło: WPROST.pl / ISBNews
 0

Czytaj także