Rodzicu, bądź dobry dla swoich dzieci. Rząd pracuje nad regulacjami, które zwolnią zaniedbane dzieci z konieczności płacenia za opiekę nad rodzicami

Rodzicu, bądź dobry dla swoich dzieci. Rząd pracuje nad regulacjami, które zwolnią zaniedbane dzieci z konieczności płacenia za opiekę nad rodzicami

Starszy mężczyzna, zdjęcie ilustracyjne
Starszy mężczyzna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / fot. Petrix
Dorosłe dziecko, które wykaże, że rodzice nie poświęcili mu wystarczającej uwagi, będzie mogło wnioskować o zwolnienie z konieczności płacenia za Dom Pomocy Społecznej.

„Rodzicu, bądź dobry dla swoich dzieci, bo to one będą ci wybierać dom starców” – mówi niezbyt wyszukane porzekadło. Jednak już niebawem może się ono stać niezwykle prawdziwe. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstaje projekt, który może mocno zamieszać w temacie odpłatności za opiekę nad osobami starszymi. Chodzi o nowelizację ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”.

Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, ale jego pomysłodawcą nie jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a Michał Wójcik, minister z Kancelarii Premiera.

Nowelizacja ustawy ma wprowadzić m.in. kolejne przesłanki, które pozwolą na zwolnienie z obowiązku opłaty za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej. Obecnie we wspomnianej ustawie również znajdują się takie zapisy, ale mają one zostać rozszerzone. W myśl obecnie obowiązujących przepisów gmina zarządzająca DPS-em może uchylić z obowiązku opłaty osoby, które są przewlekle chore, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, są bezrobotne, bądź samotnie wychowują dziecko. Płacić nie muszą także osoby, które w dziecińskie przebywały w rodzinie zastępczej, czy placówce opiekuńczo-wychowawczej ze względu na ograniczenie praw rodzicielskich – wylicza „DGP”.

Opłata za Dom Opieki Społecznej. Przepisy nie są wystarczające

Jednak Michał Wójcik, minister-wnioskodawca, uważa, że obecne przepisy nie są wystarczające. Jego zdaniem nie dają one wystarczającej ochrony prawnej osobom, które nie otrzymały od rodziców należytej uwagi i opieki, ale nie mają na to orzeczenia sądowego. Chodzi m.in. o sytuacje, w której jeden z rodziców dobrowolnie zerwał kontakt z dzieckiem i nie brał udziału w jego wychowaniu.

W związku z tym do ustawy ma zostać dodana kolejna przesłanka zwalniająca z konieczności ponoszenia kosztów opieki nad rodzicem przebywającym w DPS-ie. Chodzi o rażące naruszenie obowiązku alimentacyjnego, albo obowiązek opieki, wychowania, utrzymywania i dbałości o rozwój.

Czytaj też:
Ziobro zapowiada reformę prawa rodzinnego. „Ekspresowe alimenty w dwa tygodnie”

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
 0

Czytaj także