400 zł na żłobek lub nianię. Kto może liczyć na wsparcie?

400 zł na żłobek lub nianię. Kto może liczyć na wsparcie?

Mateusz Morawiecki podczas wizyty w przedszkolu
Mateusz Morawiecki podczas wizyty w przedszkolu Źródło: Twitter / KPRM
12 tys. złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy oraz 400 zł na żłobek dla pozostałych dzieci – to propozycja rządu, która wczoraj została sformułowana w formie ustawy.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe świadczenie ma być wypłacane od stycznia 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia.

Rodzice zdecydują, czy chcą dostawać pieniądze przez dwa lata, w tej sytuacji miesięcznie na ich konto będzie wpływać po 500 zł, czy też w ciągu roku (przelew w kwocie tysiąca zł). Będą mieli dowolność co do tego, na co przeznaczyć pieniądze.

Rząd przewidział również wsparcie na dzieci, które nie są objęte powyższym świadczeniem, czyli jedynaków lub pierwszych dzieci w rodzinie. To dofinansowane do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie w kwocie 400 zł miesięcznie będzie przysługiwało rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Przyznawane będzie na wniosek.

twitter

Dofinansowanie będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia). Nie ma możliwości zamiany go na gotówkę.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie;
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Szacuje się, że wsparcie to obejmie ok. 110 tysięcy dzieci.

Czytaj też:
Dodatkowe 500 zł na dziecko. Rząd przyjął projekt ustawy

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl