NBP: Inflacja bazowa zgodna z przewidywaniami. Niewielki wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem

NBP: Inflacja bazowa zgodna z przewidywaniami. Niewielki wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem

Tankowanie samochodu
Tankowanie samochodu / Źródło: Shutterstock / Syda Productions
Narodowy Bank Polski podał dane dotyczące inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii, które stanowią ostatnio największą zmienną.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9 proc. w sierpniu 2021 r. w ujęciu rocznym wobec 3,7 proc. r/r w lipcu 2021 r., podał Narodowy Bank Polski. Konsensus rynkowy wyniósł 3,9 r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w sierpniu br. 5,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 4,7 proc. w lipcu.

Różne metody liczenia inflacji

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,8 proc. w sierpniu wobec 3,3 proc. w lipcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,1 proc. w sierpniu wobec 3,6 proc. w lipcu. Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 5,5 proc. r/r w sierpniu 2021 r. wobec 5 proc. r/r w lipcu.

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – napisano w raporcie NBP.

„Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:
Rekordowy wynik inflacji. Problem dla obywateli, ale niekoniecznie dla gospodarki

Źródło: WPROST.pl / Narodowy Bank Polski
 1

Czytaj także