12 tysięcy złotych na dziecko. Sejm przyjął kolejny program z Polskiego Ładu

12 tysięcy złotych na dziecko. Sejm przyjął kolejny program z Polskiego Ładu

Dzieci
Dzieci Źródło: Pixabay
Polski Ład nabiera kształtów. Sejm przyjął 1 października rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli dopłatę w wysokości do 12 tys. zł na dziecko.

Sejm przyjął ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym, czyli jedno z najważniejszych rozwiązań socjalnych . Zakłada m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12- 36 miesięcy. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko. Wcześniej Sejm wprowadził kilka zmian. Regulują one m.in. weryfikację danych zawartych we wniosku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy sposobu potrącania nienależnie pobranych świadczeń.

12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom na drugie i kolejne dziecko w okresie od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia w wysokości 12 tys. zł łącznie. Decyzja w sprawie pobierania świadczenia na poziomie 1 tys. zł przez rok lub 500 zł przez dwa lata należy do rodziców. Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a wnioski będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej.

Nowela zakłada także zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, polegające na dofinansowaniu pobytu dziecka opiekuńczego w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie ma być przekazywane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki bezpośrednio na konto tej placówki. To rozwiązanie ma dotyczyć dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna obejmie 110 tys. dzieci. Jak podano w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, koszt wprowadzenia ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym dla budżetu państwa to ponad 3,14 mld zł w 2022 r. i ponad 30,98 mld zł w ciągu 10 lat.

Ustawę poparło 443 posłów, 6 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Czytaj też:
Podatkowy Polski Ład przegłosowany. Danina od wielkich korporacji, kwota wolna, zerowy PIT dla emerytów i wiele innych

Źródło: WPROST.pl / ISBNews
 1

Czytaj także