Podatkowy Polski Ład przegłosowany. Danina od wielkich korporacji, kwota wolna, zerowy PIT dla emerytów i wiele innych

Podatkowy Polski Ład przegłosowany. Danina od wielkich korporacji, kwota wolna, zerowy PIT dla emerytów i wiele innych

Tadeusz Kościński i Mateusz Morawiecki
Tadeusz Kościński i Mateusz Morawiecki / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski
Pakiet podatkowy wchodzący w skład Polskiego Ładu przeszedł przez Sejm 1 października. Posłowie i posłanki przegłosowali m.in. ulgi dla emerytów chcących dalej pracować, podatek od wielkich korporacji, wyższą kwotę wolną od podatku.

Kolejne rozwiązania podatkowe z  przyjęte przez . Podczas głosowań z 1 października parlamentarzyści przyjęli m.in. poprawki dotyczące ulgi dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskujących roczny dochód do 133,6 tys. zł oraz zwolnienia z podatku dochodowego emerytów, którzy kontynuują działalność zawodową.

Emeryci z zerowym PIT i ulga dla przedsiębiorców

Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że mężczyźni, którzy osiągnęli 65. lat i kobiety, które ukończyły 60 lat i mimo nabycia uprawnień emerytalnych, zdecydowaliby się na kontynuowanie działalności zawodowej, otrzymaliby dodatkową ulgę podatkową w wysokości 85 528 zł. Ulga ta byłaby niezależna od przysługującej wszystkim podatnikom kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł. Posłowie przyjęli też poprawkę, zakładającą ulgę dla osób prowadzących jednoosobową działalność. Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej byłaby stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosiłaby co najmniej 68 412 zł i nie przekraczałaby kwoty 133 692 zł.

Zmiany, które ucieszą rodziców

Rodzice rozliczający się według skali podatkowej będą mogli korzystać z kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł na zasadach ogólnych. Przyjęto także ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci, które mogłyby odliczać od podatku rocznie po 1,5 tys. zł. Ulga ta zostałaby wprowadzona zamiast istniejącego obecnie wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Kontrowersyjna składka zdrowotna, kwota wolna i progi podatkowe

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej ma wynosić 9 proc. bez możliwości odliczenia od dochodu. Inna natomiast ma być wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19 proc., ryczałt lub kartę podatkową. Po wielu konsultacjach społecznych i głośnych dyskusjach zmniejszono jednak podwyżkę składki dla części podatników Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 r. wynosić ma 4,9 proc.

Ulga dla wracających do kraju

Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć ma przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie trzy lata nie posiadały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony certyfikatem rezydencji, ale też np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Nowelizacja wprowadza też kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6. W nowelizacji zniesiono limit przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione zostaje opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Podatek od wielkich koncernów

Nowela zakłada wprowadzenie podatku od wielkich koncernów. Regulacja dotyczy spółek kapitałowych, których udział tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej wynosi będzie mniej niż 1 proc. Wynosić ma 0,4 proc. osiąganych przez firmy przychodów plus 10 proc. nadmiarowych płatności biernych. Z podatku od wielkich korporacji zwolnione mają być podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw głosowało 235 posłów, przeciw było 217, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Źródło: WPROST.pl / ISBNews
 2

Czytaj także