Premier zdradził, co może obowiązywać zamiast WIBOR-u. Czym jest Overnight Polonia?

Premier zdradził, co może obowiązywać zamiast WIBOR-u. Czym jest Overnight Polonia?

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: Twitter / KPRM
Mateusz Morawiecki powtórzył swoje zapewnienie sprzed dwóch tygodni, że stawka WIBOR zostanie zastąpiona innym wskaźnikiem. Jeśli banki same nie opracują nowego wskaźnika, zastosowanie znajdzie stawka Overnight Polonia.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia ustawy o pomocy dla kredytobiorców. O tym pomyśle mówił po raz pierwszy dwa tygodnie temu i zapowiedział, że obejmie on cztery elementy: ustawowe wakacje kredytowe, zwiększenie wartości Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, dopłaty do kredytów i zastąpienie wskaźnika WIBOR innym mechanizmem służącym do obliczania wysokości oprocentowania pożyczek.

W pierwszej kolejności ustawa obejmie wakacje kredytowe i zwiększenie z 600 mln do 2 mld zł Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem ma nastąpić z początkiem 2023 roku.

Albo banki ustalą nowy wskaźnik, albo stosowana będzie stawka Polonia

– Wprowadzimy mechanizmy od 1 stycznia 2023 r., które pomogą obywatelom w spłacie kredytu poprzez niższą wartość referencyjną. Wskaźnik WIBOR zostanie obniżony do wypracowanej nowej stawki. Jeśli sektor bankowy tego nie wypracuje, to będzie to stawka Overnight Polonia. To są oszczędności roczne w wysokości około 1 mld zł dla Polaków i koszt, który poniosą banki – powiedział Mateusz Morawiec ki.

twitter

Stawka Polonia. Czym jest ten wskaźnik referencyjny?

Stawka Polonia jest obliczana na podstawie średniej ważonej poszczególnych operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie O/N (overnight). Stawka referencyjna POLONIA ma odzwierciedlić wahania kosztu pieniądza, czyli ceny depozytów na rynku międzybankowym o terminie O/N.

Uczestnicy Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA mają obowiązek przesłać do NBP informacje na temat złożonych oraz przyjętych w danym dniu roboczym niezabezpieczonych depozytów międzybankowych o terminie O/N do godziny 16:45. Stawka Polonia publikowana jest w serwisie informacyjnym NBP jeszcze tego samego dnia roboczego ok. godz. 17:00.

Stawka WIBOR jest z kolei ustalana o godz. 11:00, przez co nie oddaje stanu rynku międzybankowego podczas całego dnia obrotu, a to w przypadku depozytów mających krótki termin (O/N) ma bardzo duże znaczenie.

Polonia jeszcze nie spełnia legalnej definicji wskaźnika referencyjnego

Czy Polonia rzeczywiście może zastąpić WIBOR? Komisja Nadzoru Finasowego już w 2019 roku została skonfrontowana z takim pytaniem i wyjaśniła, że stawka O/N Polonia nie spełniała legalnej definicji wskaźnika referencyjnego. To dlatego, że nie była stosowana w określonych przez BMR umowach kredytu ani w instrumentach finansowych lub funduszach inwestycyjnych.

W przepisach BMR pojawiają się dwa pojęcia: indeks oraz wskaźnik referencyjny. Stawka Referencyjna POLONIA spełnia definicję tylko tego pierwszego pojęcia.Jeśli jednak na mocy prawa lub decyzji banków stawka POLONIA NBP zacznie być stosowana w kredytach hipotecznych jako element stopy procentowej rozumianej jako suma marży i indeksu, to wtedy zostanie spełniona definicja legalna wskaźnika referencyjnego w rozumieniu BMR.

Czytaj też:
Będzie pomoc dla kredytobiorców. Premier przedstawił szczegóły

Opracowała:
Źródło: Wprost / Direct Money