14. emerytura już pewna. Senat podjął decyzję

14. emerytura już pewna. Senat podjął decyzję

Marlena Maląg
Marlena Maląg Źródło: Newspix.pl / Maciej Goclon
Senatorowie zagłosowali za przyjęciem 14. emerytury. Minister Marlena Maląg przypomniała szczegóły.

Senat zagłosował za przyjęciem ustawy wprowadzającej dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, które zyskało miano 14. emerytury. „Dotrzymujemy słowa! 14 emerytura przyjęta przez Senat RP! W tym roku dodatkowe świadczenie otrzyma 9 mln emerytów i rencistów. Pierwsze wypłaty ruszą już 25 sierpnia” – napisała na Twitterze Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

14. emerytura. Kto otrzyma dodatkowe świadczenie?

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wprowadzenie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

14. emerytura będzie wypłacana z urzędu

Świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj też:
14. emerytura jednak będzie. Znamy termin

Źródło: WPROST.pl
 4

Czytaj także