Polska gospodarka w kryzysie? Polacy nie mają wątpliwości

Polska gospodarka w kryzysie? Polacy nie mają wątpliwości

Warszawa
Warszawa Źródło: Pixabay
Blisko 70 proc. Polaków uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu - wynika z badania pracowni Kantar Public. Dość dobrze oceniamy natomiast sytuację na rynku pracy.

Pracownia Kantar Public przeprowadziła na początku czerwca sondaż, w którym sprawdziła, jak Polacy oceniają sytuację gospodarczą w kraju. Wyniki badania trudno uznać za optymistyczne. Z badania wynika, że 69 proc. ankietowanych uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Co czwarty respondent z tej grupy twierdzi, że mamy do czynienia z głębokim kryzysem, zaś 42 proc., że z lekkim.

Tylko 1/4 Polaków pozytywnie o polskiej gospodarce

Jedynie 23 proc. ankietowanych deklaruje pozytywne nastawienie względem polskiej gospodarki. W tym gronie 21 proc. uważa, że jest ona w stanie powolnego rozwoju, a zaledwie 2 proc. mówi o rozwoju dynamicznym. Z badania wynika, że blisko dwie trzecie Polaków (65 proc.) pesymistycznie ocenia kierunek zmian gospodarczych w Polsce, a jedynie 17 proc. pozytywnie.

35 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. Poprawy warunków życia spodziewa się tylko 12 proc. respondentów (zaledwie 1 proc. mówi tu o „wyraźnej poprawie”, pozostałe 11 proc. o niewielkiej).

To kolejny w ostatnim czasie sondaż, który pokazuje niezbyt dobre nastroje wśród Polaków w dobie największej od blisko 25 lat inflacji. Opublikowane niedawno przez „Rzeczpospolitą” badanie pracowni GfK pokazuje, że co trzecie gospodarstwo domowe dysponuje takimi środkami, jakie pozwalają na związanie końca z końcem w skali miesiąca. Zaledwie 11 proc. gospodarstw domowych twierdzi, że czują się finansowo odporne na inflację. Pozostałe 89 proc. przyznaje, że redukuje swoje wydatki, najczęściej na rozrywce i podróżach (odpowiednio 44 proc. i 35 proc.).

Polacy optymistycznie o rynku pracy

By nie byłoby tak pesymistycznie, warto zwrócić uwagę, iż uczestnicy badania Kantar Public z optymizmem mówią o sytuacji na rynku pracy w Polsce. 61 proc. respondentów uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 56 proc. badanych twierdzi, że co prawda o pracę nie jest trudno, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. Pesymistycznie rynek pracy ocenia 28 proc. ankietowanych. W grupie tej 23 proc. respondentów uważa, że trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 5 proc. sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe.

Kantar Public przeprowadził sondaż 3-8 czerwca na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Przeprowadzono wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI), realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.

Czytaj też:
Inflacja w Polsce wg. Eurostatu. Wiemy, jak plasujemy się na tle innych państw UE

Źródło: Rzeczpospolita, PAP, Wprost.pl
 0

Czytaj także