To już naprawdę ostatnia chwila, by złożyć deklarację o źródłach ciepła. Spóźnialscy muszą się liczyć z wysoką karą

To już naprawdę ostatnia chwila, by złożyć deklarację o źródłach ciepła. Spóźnialscy muszą się liczyć z wysoką karą

Drewno
Drewno
Dziś mija termin na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła w domu. Za uchylanie się od obowiązku przewidziana jest kara finansowa, ale jest też dobra wiadomość dla zapominalskich: można się przed nią uchronić dzięki tzw. czynnemu żalowi. Wyjaśniamy, na czym to polega.

W piątek upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Można to zrobić drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy internetowej ceeb.gov.pl) oraz w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta. Urzędy z reguły działają do godziny 16, choć niewykluczone, że w niektórych miejscowościach urzędnicy zostaną w pracy dłużej, by przyjąć deklaracje od osób, które zostawiły to na ostatnią chwilę.

Kto musi złożyć Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków i lokali, mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Dotyczy to więc nie tylko domów mieszkalnych, ale też na przykład altany, w której zamontowane jest odrębne źródło ciepła. Dotyczy to także domków na Rodzinnych Ogródkach Działkowych.

Deklaracji nie składają mieszkańcy bloku (z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę). W przypadku lokali w zabudowie wielolokalowej ze wspólnym źródłem ogrzewania, za złożenie deklaracji odpowiada zarządca budynku. Właściciel lokalu musi złożyć deklarację, jeśli w mieszkaniu zainstalowano dodatkowe źródło ciepła, np. kominek.

Obowiązek właściciela, nie najemcy

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku i nie ma znaczenia, czy korzysta on z tego domu. Wynajęcie nieruchomości innej osobie nie zdejmuje z niego obowiązku i gdyby nie złożył deklaracji, nie będzie mógł tłumaczyć się tym, że na co dzień nie mieszka pod określonym adresem.

Jeśli na nieruchomości znajdują się dwa budynki mieszkalne, które posiadają odrębne adresy, to deklarację należy złożyć indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli nieruchomości mają ten sam adres, można złożyć jedną deklarację dla tych budynków.

Kara za brak złożenia deklaracji do CEEB

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji do ewidencji CEEB można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Przepisy przewidują jednak czynny żal. I tak, nie podlega karze, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Osoba, która zorientowała się, że nie dopełniła obowiązku, uwolni się od kary, jeśli złoży deklarację, zanim zostanie do tego oficjalnie wezwana.

Czytaj też:
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Czy mieszkający w bloku też muszą złożyć deklarację? A co z fotowoltaiką?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także