Gaz, pellet czy węgiel? 30 czerwca mija termin na złożenie deklaracji do CEEB

Gaz, pellet czy węgiel? 30 czerwca mija termin na złożenie deklaracji do CEEB

Kominek
Kominek Źródło: Pixabay
Tylko do piątku 30 czerwca można składać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek taki mają właściciele i zarządcy budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego baza, której celem jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków. Została uruchomiona 1 lipca 2021 roku.

Kto musi złożyć Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków i lokali, mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Dotyczy to więc nie tylko domów mieszkalnych, ale też na przykład altany, w której zamontowane jest odrębne źródło ciepła. O złożeniu deklaracji muszą także pamiętać działkowcy, którzy mają domki w Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Zarząd ROD składa deklarację tylko dla budynków i lokali na terenach ogólnych (biura Ogrodu, świetlice i inne), a za zgłoszenie źródeł ciepła i/lub spalania paliw (kominki, piecyki, termy, bojlery itp.) odpowiedzialni są sami działkowcy.

Deklaracji nie składają mieszkańcy bloku (z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę). W przypadku lokali w zabudowie wielolokalowej ze wspólnym źródłem ogrzewania, za złożenie deklaracji odpowiada zarządca budynku. Właściciel lokalu musi złożyć deklarację, jeśli w mieszkaniu zainstalowano dodatkowe źródło ciepła, np. kominek.

Obowiązek właściciela, nie najemcy

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku i nie ma znaczenia, czy korzysta on z tego domu. Wynajęcie nieruchomości innej osobie nie zdejmuje z niego obowiązku i gdyby nie złożył deklaracji, nie będzie mógł tłumaczyć się tym, że na co dzień nie mieszka pod określonym adresem.

Jeśli na nieruchomości znajdują się dwa budynki mieszkalne, które posiadają odrębne adresy, to deklarację należy złożyć indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli nieruchomości mają ten sam adres, można złożyć jedną deklarację dla tych budynków.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby. Po pierwsze, za pośrednictwem platformy internetowej ceeb.gov.pl. Wniosek można wypełnić i wysłać logując się poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub za pośrednictwem internetowego konta bankowego. Poniższy film opublikowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pokazuje krok po kroku, w jaki sposób wypełnić wniosek.

Deklarację można także złożyć w formie papierowej. Wypełniony dokument można wysłać pocztą albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy lub Miasta. Tak złożoną deklarację urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w ciągu 6 miesięcy (w przypadku budynków z już istniejącymi źródłami ciepła lub spalania paliw), a w przypadku budynków, gdzie źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r., czas ten ulega skróceniu do 30 dni.

Kara za brak złożenia deklaracji do CEEB

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji do ewidencji CEEB można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Przepisy przewidują jednak czynny żal. I tak, nie podlega karze, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Osoba, która zorientowała się, że nie dopełniła obowiązku, uwolni się od kary, jeśli złoży deklarację, zanim zostanie do tego oficjalnie wezwana.

Czytaj też:
Rządowe dopłaty do węgla to może być niewypał. Za dużo niejasności

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także