TFI Energia w rękach PZU
Artykuł sponsorowany

TFI Energia w rękach PZU

PZU, nowa siedziba
PZU, nowa siedziba Źródło: Materiały prasowe
Portfolio największego polskiego ubezpieczyciela powiększyło się o pełny pakiet akcji TFI Energia

W drugiej połowie lipca 2022 r. PZU sfinalizował umowę zakupu od PGE Polskiej Grupy Energetycznej 100 proc. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. Dzięki tej transakcji wartość aktywów, którymi zarządzają spółki należące do Grupy PZU, zwiększyła się o blisko 2 mld zł. W kolejnych latach przewidziane są dalsze wzrosty.

„Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80 proc. względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami oraz programów emerytalnych daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – mówi prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła. Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, którego aktywa wynoszą obecnie ok. 400 mld zł. Jest nie tylko liderem rynku ubezpieczeniowego, lecz także znajduje się w ścisłej czołówce rynków usług bankowych, inwestycyjnych i opieki zdrowotnej. Należy do najlepiej rozpoznawalnych oraz najcenniejszych polskich marek. Tylko w naszym kraju PZU ma ok. 22 mln klientów”.

„Zbywca akcji, PGE Polska Grupa Energetyczna, jest największym dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce, wytwarzającym blisko 40 proc. energii elektrycznej w naszym kraju. Jako największe przedsiębiorstwo elektroenergetyczne gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów na terenie Polski. PGE jest także największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – udział spółki w OZE wynosi 10 proc. Dzięki sprzedaży TFI Energia grupa PGE skoncentruje się na swojej podstawowej działalności. - Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i skoncentrowania się na wytwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej”

– wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia zostało utworzone przez PGE Polską Grupę Energetyczną w celu wspierania finansowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, a także ich pracowników. Zarządzane przez nie aktywa to środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Do głównych celów TFI Energia należy zarządzanie PPE w celu zapewnienia ochrony pracownikom przedsiębiorstw z sektora energetycznego, zarządzanie funduszami służącymi zabezpieczeniu bieżącej płynności przedsiębiorstw oraz lokowanie ich nadwyżek finansowych, a także obsługa portfeli zawierających instrumenty finansowe.

Grupa PZU jest wieloletnim partnerem w zakresie prowadzenia PPE dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce. Zaufało jej i powierzyło do zarządzania swoje pieniądze na przyszłe emerytury również ponad 15 tys. pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy PGE. Dzięki wspólnemu know-how TFI Energia i Grupy PZU zostanie im zaoferowana bogatsza oferta produktów emerytalnych na atrakcyjnych warunkach.