Zasiłek pogrzebowy to tylko 4 tys. zł. Jest nadzieja na wzrost świadczenia

Zasiłek pogrzebowy to tylko 4 tys. zł. Jest nadzieja na wzrost świadczenia

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy Źródło: Wikimedia Commons
Od 11 lat kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł. O podwyżkę świadczenia zaapelowało do rządu niedawno Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). Z odpowiedzi udzielonej przez resort rodziny i polityki społecznej wynika, że jest na to szansa.

Każdy kto miał przykry obowiązek organizacji pogrzebu wie z jak wysokimi kosztami się to wiąże. Trumna, wykupienie miejsca na cmentarzu, msza pogrzebowa, stypa – to tylko niektóre wydatki z którymi trzeba się liczyć przy pożegnaniu bliskiej osoby. Owe wydatki w niewielkim stopniu rekompensuje zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Piszemy w niewielkim, gdyż kwota zasiłku to zaledwie 4000 zł, zaś według szacunków Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) koszty pogrzebu wynoszą dziś od 6000 do nawet 16 000 zł.

Apel o podwyżkę zasiłku pogrzebowego

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego obowiązuje od 2011 roku, co oznacza, że nie była zmieniana od ponad dekady. Tymczasem koszty usług funeralnych w tym czasie znacząco wzrosły. OPZZ zwróciło się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o podwyżkę zasiłku. Organizacja apeluje, by wysokość świadczenia wynosiła 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Przypomnijmy, że z opublikowanych niedawno przez GUS danych wynika, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce to 6152,25 zł brutto.

– W związku z wysokimi kosztami usług pogrzebowych rodzin nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich. Aby pochować zmarłego z należnym szacunkiem, często muszą zaciągać pożyczki. Wysokość zasiłku pogrzebowego stanowi poważny problem, szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych i starszych – podkreśla OPZZ.

Czy możliwe jest podwyższenie zasiłku pogrzebowego? Z odpowiedzi udzielonej związkowcom przez resort rodziny i polityki społecznej, którą przytacza „Super Express” wynika, że jest na to szansa. – Obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego – napisało ministerstwo.

O podwyżkę zasiłku pogrzebowego pytaliśmy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przed dwoma miesiącami. Z odpowiedzi resortu wynikało, że zwiększenie świadczenia nie jest planowane. Ministerstwo zwracało uwagę, że istnienie zasiłku pogrzebowego „nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego”. Resort przypomniał, że dokonana pod koniec 2010 roku zmiana wysokości zasiłku uzasadniana była dostosowaniem „wysokości zasiłku pogrzebowego, do średniej wysokości tego zasiłku w państwach członkowskich Unii Europejskiej”. – Powyższe uzasadnienie nie straciło waloru aktualności i w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłaby zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego – odpowiadał nam Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Węgry, Irlandia, Malta – tam nie ma zasiłku pogrzebowego

Ministerstwo zwracało uwagę w komentarzu dla naszej redakcji, że w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (wskazano tu m.in. Węgry, Irlandię, czy Maltę), a w innych jego kwota nie przekracza równowartości 2000 zł (np. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, czy Portugalia). – W związku z powyższym, należy przyjąć, że kwota zasiłku pogrzebowego obowiązująca obecnie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przedstawia się korzystnie na tle podobnych rozwiązań przewidzianych w innych państwach członkowskich UE, zwłaszcza tych o zbliżonym poziomie dochodów ludności – podkreślał resort rodziny i polityki społecznej.

Czytaj też:
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Źródło: Super Express, Wprost.pl
 2

Czytaj także