Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Pogrzeb
Pogrzeb / Źródło: Shutterstock / Eugen Thome
Zasiłek pogrzebowy nie zostanie na razie podniesiony. Resort rodziny nie planuje też wypłacać dodatkowych pieniędzy dla rodzin zmarłych na COVID-19. Jak uzyskać świadczenie, komu przysługuje i w jakiej jest wypłacane wysokości?

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że można dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje o zasiłku pogrzebowym?

Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,
 • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
 • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek może dostać każdy, kto zapłaci za pogrzeb. Może to być ktoś z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego).

Co trzeba przygotować?

Jeśli wnioskodawca jest z rodziny zmarłego albo spoza rodziny, lecz płaci za pogrzeb, musi przygotować:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12),
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe – jeśli dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank – jeśli oryginały składa się w banku,
 • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że wnioskodawca albo zmarły podlegają/podlegali ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),
 • dokumenty, które potwierdzą, że jest się osobą z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli składa się dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Jeśli reprezentuje się instytucję, która zapłaciła za pogrzeb:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12)
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe – jeśli dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank – jeśli oryginały składa się w banku,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport oraz pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji – jeśli składa się dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Zasiłek pogrzebowy. Co trzeba zrobić?

Wnioskodawca musi zebrać wszystkie potrzebne dokumenty. Potem trzeba złożyć dokumenty w ZUS. Dokumenty można złożyć osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Jeśli pokrywa się koszty pogrzebu członka rodziny, w imieniu wnioskodawcy dokumenty może złożyć zakład pogrzebowy.

Pogrzeb. Kiedy składa się dokumenty?

Dokumenty składa się:

 • do 12 miesięcy od dnia śmierci,
 • do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

Zasiłek na pogrzeb. Gdzie składa się dokumenty?

Dokumenty składa się:

 • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę,
 • w jednostce ZUS – zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskującego.

Dokumenty można wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek o zasiłek można także złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Usługa jest bezpłatna.

Ile trzeba czekać na wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek dostanie się w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Zasiłek dostanie się na konto albo na adres, który wpisze się we wniosku.

Ile możesz otrzymać zasiłku pogrzebowego?

 • 4000 zł – jeśli należy się do rodziny zmarłego. Niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu zawsze dostanie się 4000 zł zasiłku,
 • maksymalnie 4000 zł – jeśli jest się osobą spoza rodziny zmarłego lub reprezentuje się instytucję, która sfinansowała pogrzeb zmarłego. W takiej sytuacji potwierdza się wszystkie wydatki związane z pogrzebem. Dostaje się tyle, ile faktycznie wydało się na pogrzeb, ale nie więcej niż 4000 zł.

Jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba – zasiłek zostaje podzielony proporcjonalnie do wydatków. W takiej sytuacji każda osoba lub instytucja składa oddzielny wniosek.

Którzy członkowie rodziny mogą otrzymać 4000 zł zasiłku?

 • wdowa albo wdowiec,
 • rodzice, rodzice adopcyjni, macocha, ojczym,
 • dzieci, w tym dzieci adoptowane, dzieci drugiego małżonka,
 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz dzieci, które osoba zmarła wychowywała i utrzymywała przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, których osoba zmarła była opiekunem prawnym.

Czytaj też:
„Seks seniorów nie jest już tabu”. Prowadząca „Sanatorium miłości” o zasługach uczestników programu

Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także