Więcej pieniędzy na ogrzewanie domów. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Więcej pieniędzy na ogrzewanie domów. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Anna Moskwa
Anna Moskwa Źródło: gov.pl/web/klimat
Rząd chce zachęcać Polaków do termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła. Mają temu służyć zmiany w programie „Czyste powietrze”: wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę, że w dotychczasowych edycjach programu „Czyste powietrze” zastosowano „pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego do masowego, powszechnego programu”.

„Czyste powietrze”: co zmienia się w programie

– Teraz przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych – powiedziała.

Wtórował jej Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków. Zapowiedział, że program obejmuje nie tylko dofinansowanie do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale stanowi zachętę do skorzystania z pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku.

– Najwyższe dofinansowanie czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji – powiedział.

twitter

„Czyste powietrze”: jak uzyskać dofinansowanie na termomodernizację?

Warunkiem uzyskania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: – do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub – o minimum 40 proc.

Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczany do limitu maksymalnej kwoty dotacji. Można sfinansować go z dotacji w wysokości do 1 200 zł.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

Wyższe progi dochodowe

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. ·

W Części 1 Programu – do 135 000 zł, ·

W Części 2 Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, ·

W Części 3 Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj też:
„Czyste powietrze plus”. Dopłaty jeszcze przed remontem

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także