Laptopy dla czwartoklasistów. Sejm zgodny prawie jak nigdy

Laptopy dla czwartoklasistów. Sejm zgodny prawie jak nigdy

Dziecko przed komputerem, zdjęcie ilustracyjne
Dziecko przed komputerem, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Thomas Park
Zdecydowana większość posłów poparła ustawę wprowadzającą laptopy dla czwartoklasistów. Ustawa wprowadza również bony na zakup sprzętu dla nauczycieli.

Sejm przyjął ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Projekt dotyczy wyposażenia uczniów klas czwartych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy. Ustawę poparło aż 434 posłów, jedynie 11 było przeciw, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu.

Laptopy dla czwartoklasistów od następnego roku szkolnego

Ustawa ustawa, że co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do 30 września. W tym roku przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzice ucznia. Laptopy otrzymane w ramach ustawy nie będą mogły być zbyte przez okres pięciu lat. W przypadku zmiany klasy lub szkoły lub placówki przez ucznia laptop jemu przekazany nie będzie podlegał zwrotowi do organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

Uczniowi będzie przysługiwał tylko jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia będą musieli zdecydować, z którego laptopa uczeń będzie korzystał. W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach tego programu wsparcia, laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków ma być zwrócony do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

Bon dla nauczycieli

Ustawa zakłada również, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 4 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Minister właściwy do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych. Pierwotnie bony miały przysługiwać tylko nauczycielom publicznych szkół podstawowych. Na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji, sejmowa komisja edukacji zmieniła ten zapis, wprowadzając o możliwość przekazaniu bonu również innym nauczycielom.

Czytaj też:
Laptopy dla czwartoklasistów. Poznaliśmy listę dostawców
Czytaj też:
Sejm zdecydował ws. „Lex Tusk”. Wyłamała się jedna posłanka z klubu PiS