„Czarna lista" KNF. Jest 6 nowych podmiotów

„Czarna lista" KNF. Jest 6 nowych podmiotów

Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego Źródło:Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych sześć nowych podmiotów. Są to: Aderlo Prosta, platforma Forus Capital, Medco Finance Limited, MyProfitLive TRADING, Horyzont-In sp. z o.o. i Horyzont-In Sławomir Wojtas.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w piątek o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych sześciu nowych podmiotów. Chodzi o:

  • Aderlo Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  • platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej http://foruscapital.ltd,
  • Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej http://medcofinance.com,
  • MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com,
  • Horyzont-In sp. z o.o.,
  • Horyzont-In Sławomir Wojtas.

twitter

6 podmiotów na liście KNF

W stosunku do Aderlo Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków). Zawiadomienie KNF skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z kolei wobec platformy Forus Capital, działającej z wykorzystaniem strony internetowej www.foruscapital.ltd, skierowano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie KNF skierowała również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) w związku z działalnością podmiotu Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, prowadzącego działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com.

W stosunku do MyProfitLive TRADING (działającego również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzącego działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com/, skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Zawiadomienie skierowano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z kolei w stosunku do Horyzont-In sp. z o.o. i Horyzont-In Sławomir Wojtas KNF skierował do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskimzawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Czym jest lista ostrzeżeń KNF?

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Czytaj też:
12 firm na liście ostrzeżeń KNF. Nie zawieraj z nimi umów
Czytaj też:
GPW zawiesiła obrót akcjami siedmiu spółek. KNF podaje powód